Novinky

Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji dne 16. 4. 2019 volno pro žáky Gymnázia Aš z provozních důvodů.

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo

Dne 20. března 2019 se v Sokolově konalo Krajské kolo zeměpisné olympiády. Soutěž byla již tradičně rozdělena do tří částí. Na každou z nich byl vyměřený čas 60 minut.

Pohár předsedy Františkových Lázní

Dne 14. 3. 2019 se naše “klasická” skupina vydala na soutěž Ovov. Ovov lze nazvat také jako pětiboj. Soutěží se v hodu medicimbálem, běh 2 minuty, 2 minuty skok přes švihadlo, 2 minuty leh-sed a trojskok.

Okrskové kolo v basketbalu

Dne 7. 3. 2019 se sportovci z mladšího gymnázia vydali do hazlovské tělocvičny zúčastnit se školního kola v basketbalu. Přihlášeny byly školy: Hlávkova, ZŠ Hranice, ZŠ a MŠ Hazlov a naše Gymnázium Aš.

nejbližší události:

23.4.2019
Focení tříd

25.4.2019
Oktáva- poslední zvonění, vysvědčení

26.4.2019
Den Země, pro ZŠ, kvinta

29.4.2019
Divadelní představení v Praze - kvinta a septima

30.4.2019
Obojživelníci naší přírody - prima