Novinky

Nepřehlédněte:
Ředitelské volno 29. 9. 2017

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji dne 29. 9. 2017 volno pro žáky Gymnázia Aš z provozních důvodů.

Malá kopaná

Dne 15. září měli naši sportovci možnost účastnit se meziškolního turnaje v malé kopané.

Svítili jsme po celém městě

Dne 11. 09. 2017 se uskutečnil Světluškový den, který měla na starost letošní septima.

Nový školní rok

Milí žáci, vážení rodiče, bývá zvykem, že na začátku školního roku všechny vítá nablýskaná, nazdobená škola. Bohužel, letos tomu bude souhrou mnoha okolností jinak. Prostory vyhlížejí jako hrubá stavba, vše ale směřuje k takové úpravě učeben, aby splňovaly nároky moderní školy. Pokud doufáte, že tato situace odloží začátek výuky, je to naděje planá :) Setkáme se 4. září a poněkud bojové podmínky jistě společným úsilím zvládneme. Těšíme se na vás a přejeme úspěšný start!

nejbližší události:

28.9.2017
Státní svátek

29.9.2017
Ředitelské volno

16.10.2017
Recepce v Mariánských Lázních- kvinta, septima

26.10.2017 - 27.10.2017
Podzimní prázdniny

16.11.2017
Třídní schůzky -18:00 hodin