Novinky

Mikroskopování pro žáky ZŠ

6. 11. 2018 se uskutečnilo první praktické cvičení v rámci udržitelnosti projektu z IROP „Modernizace vybavení školy“, které bylo určeno pro žáky základních škol z Aše, Hranic a Hazlova. Téma bylo: Mikroskopická technika a svět pod mikroskopem.

Přírodovědný klokan

Dne 10. 10. 2018 se v učebně zeměpisu konalo školní kolo přírodovědného klokana třetí vyučovací hodinu.

Dopravní výchova

Dne 19. 10. 2018 se po druhé vyučovací hodině uskutečnila hodina s názvem - Dopravní výchova pro třídu sekundu. Vyučující byla paní Klára Blažková – policistka z Obvodního oddělení Policie ČR v Aši.

Surrealistická výstava

V pátek 12. 10. 2018 se třídy kvinta a septima s doprovodem paní učitelky Malotínové a paní učitelky Hoškové vydaly do ašského muzea. V muzeu jsme se však nesetkali s historickými předměty, nýbrž se současnými uměleckými díly pana Přemysla Martince. Tento surrealistický výtvarník nás přivítal a vyslal nás na individuální prohlídku obrazů.

nejbližší události:

19.11.2018
Slavnostní recepce v Mariánských Lázních- kvinta, sexta

23.11.2018
Němčinář roku

23.11.2018
Koncert ZUŠ v LaRitmě- prima, sekunda

30.11.2018
Best in English