Ekologická olympiáda

Ve dnech 3.5 - 4. 5. 2017 se na gymnáziu v Chebu konala v našem kraji historicky první ekologická olympiáda. Olympiády se zúčastnilo pět tříčlenných družstev. Za naši školu bojovaly tři studentky z kvinty - Sandra Tranová, Mirka Talánová a Alena Rejsková.
autor: Mgr. Petr Jelínek
6. 6. 2017

První den začal ústním rozstřelem. Všichni soutěžící měli za úkol si naslepo vybrat z několika pojmů, které musely přesně vysvětlit a poté za ně byli obodováni porotou. Po krátké svačině přišla další obtížná část soutěže, a to písemný test a poznávání přírodnin. Po prvních dvou kolech se týmy ukázaly jako velmi vyrovnané a bylo jasné, že o umístění rozhodne poslední úkol, který byl nejzapeklitější z celé soutěže. Jeho plnění totiž zabralo zbytek prvního dne a celé dopoledne dne následujícího. Studenti byli vyvezeni autobusem do terénu, kde strávili tři hodiny exkurzí s odborníkem a členem poroty. Během celé exkurze získávali soutěžící podklady pro zpracování finálního úkolu olympiády. Ten zahrnovalo šest samostatných úkolů, jež musely skupiny prezentovat následující den před porotou. Exkurze rychle utekla a náročný den byl zakončen večeří. Soutěžící dostali spoustu materiálů k přečtení, a proto někteří začali neúnavně pracovat už večer.
Celé dopoledne druhého dne strávily týmy vytvářením prezentací. Přes značnou nervozitu se všem skupinám povedlo úspěšně přednést výsledky své práce porotě. Zbývalo už jen spočítat body a stanovit pořadí. Čekání na výsledky si účastníci zpestřili sázením rostlin v areálu školy. Chebské gymnázium tak bude mít ještě dlouho památku na prémiové krajské kolo ekologické olympiády.
Očekávané vyhlašování konečně nastalo a i přes silnou konkurenci a velký stres naše studentky nezklamaly a skončily na skvělém 2. místě. Akce se díky všem organizátorům velmi vydařila a budeme se těšit na další ročníky ekologické olympiády.

Alena Rejsková a Mirka Talánová