Angličtina na Gymnáziu otevírá studentům dveře do světa

V dnešním světě hrají jazyky velkou roli, i proto je jejich hodinová dotace na našem gymnáziu tak velká. Mnoho hodin však samo o sobě nestačí, je potřeba i správný učitel. Již šest let nás, oktávu 2018, angličtinu vyučuje paní učitelka Romana Žibrická. Právě její nadšení pro angličtinu se stalo motivací mnoha studentů se v tomto jazyce dále zlepšovat a nezůstat pouze na úrovni angličtiny středních škol.
autor: Mgr. Petr Jelínek
16. 4. 2018

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) rozděluje dosažené jazykové znalosti do šesti úrovní: A1-A2-B1-B2-C1-C2, kdy A1 je úroveň nejnižší, přičemž státní maturita odpovídá úrovni B1.

Mnoho studentů se ale pochopitelně rozhodne složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek  na úrovních vyšších. Ta jim poté otevírá svět příležitostí a je možné za ni získat bonifikaci při přijímacích zkouškách na VŠ. Dosažené certifikáty umožňují studentům cestovat a účastnit se mezinárodních projektů. Pro zaměstnavatele působí jako nezpochybnitelný doklad jazykové znalosti. Jedná se především o zkoušky z rodiny Cambridge English.

Pro studenty našeho gymnázia se nabízí zkouška FCE (First Certificate English), která prověřuje znalosti na úrovni B2, studenti jsou na ni připravování v rámci výuky v průběhu sexty až oktávy. Pro studenty s vyšší jazykovou znalostí se hodí zkouška CAE (Certificate in Advanced English), tentokrát na úrovni C1. Například náš ročník (oktáva 2018) se na ni připravuje od začátku tohoto roku. Zkouška CAE se skládá ze čtyř částí: poslech, porozumění textu a gramatika, písemná práce a část ústní. Z každé části je možné získat maximálně 210 bodů. Zkoušku lze skládat buď v papírové formě nebo na počítači. Osobně bychom doporučily elektronickou formu. Ačkoliv je cena certifikátu poměrně vysoká, určitě se vyplatí do něj investovat.

My jsme se rozhodli skládat zkoušku CAE, která prověřuje znalosti na úrovní C1, podařilo se nám však získat úroveň C2 (expert), tedy nejvyšší dosažitelnou úroveň jazyka. Naše příprava na zkoušku spočívala především ve vypracovávání cvičení, které najdeme u samotné zkoušky. Avšak slovní zásobu a cit pro jazyk nelze získat přes noc. Proto je třeba se s angličtinou setkávat denně ať až na internetu nebo v anglicky mluvící televizi. Získané znalosti je pak nejlépší uvést v praxi při konverzaci třeba s kamarádem nebo sourozencem. U angličtiny stačí jenom trochu chtít a jde to samo!

Rády bychom poděkovali paní učitelce Romaně Žibrické za její vedení a obětavou pomoc při přípravě.

Eliška Vyskočilová, Pavla Vyskočilová

 

Ještě krátký dovětek od vyučující anglického jazyka.

Neodpustím si připojit pohled učitele na úspěch Elišky a Pavly.

Obě dvě jsou nejlepší ilustrací známého rčení, že když se chce, všechno jde. Nepamatuji si je ve svých hodinách jinak než perfektně připravené a spolupracující. Nikdy nejsou unavené nebo otrávené, nikdy nudou nezívají ani nevzdychají. Absenci mají minimální. Nechci tím říct, že se na nejvyšší dosažitelnou úroveň angličtiny dostaly díky školnímu vyučování, to prostě a jednoduše není možné. Chtěla bych jen zdůraznit, že ve škole nepropásly jedinou příležitost, jak si rozšířit znalosti, zlepšit schopnosti. Ke každé, i sebejednodušší výzvě přistupují zodpovědně a s respektem. Diskutují, hrají zadané situační role, vymýšlejí věty, komentují, reagují… Každá jejich odpověď je rozvinutá, pečlivě zvážená, podaná vynikajícím jazykem, inteligentní a (nejen) mne velmi obohacující. Zkrátka v každé vyučovací hodině jsou přítomny fyzicky i psychicky na sto procent.

A navíc, jak bylo zmíněno výše, Eliška s Pavlou systematicky rozvíjejí své jazykové znalosti mimo školní lavice. Angličtina je baví a dělají maximum, aby v ní byly výborné (to už jsou J). A jestliže k tomu přispívají i hodiny anglického jazyka na našem gymnáziu, nemohu si pak jako učitelka přát víc.

Romana Žibrická