Všechny články

Pasování primánů, aneb dostaň pusu od oktavána

Dne 25. 10. 2017 se na ašském gymnáziu konalo pasování primánů s tématem: V rytmu času. Účelem uvedené akce bylo jako každý rok pasovat primány na žáky ašského gymnázia a popřát jim hodně štěstí do dalších ročníků této školy.

autor: Mgr. Petr Jelínek   3. 11. 2017

Houby kolem nás

Ekologická výprava do lesa se konala ve středu 18. 10. v 8:50 na parkovišti vrchu Háj. Po chvíli přijel mykolog- pan Martin Chochel a pak začala výprava do lesa.

autor: Mgr. Petr Jelínek   25. 10. 2017

Volby do školské rady

Ředitel školy oznamuje uskutečnění řádných voleb do školské rady střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium Aš, dne 16. 11. 2017.

autor: Mgr. Petr Jelínek   23. 10. 2017

Přespolní běh – krajské kolo

Dne 9. 10. 2017 se uskutečnilo krajské a naše poslední kolo přespolního běhu.

autor: Mgr. Petr Jelínek   19. 10. 2017

Studenti kvinty pomáhají handicapovaným dětem

Dne 5. 10. 2017 se studenti kvinty zúčastnili projektu pořádaného obecně prospěšnou společností Život dětem. V rámci podzimních srdíčkových dní se vydali do města s cílem prodat co nejvíce drobných předmětů s logem usměvavého sluníčka a vybrat tak co největší částku pro nemocné, handicapované a opuštěné děti.

autor: Mgr. Petr Jelínek   19. 10. 2017

Ekologická olympiáda

Ve dnech 4. 10. – 6. 10. 2017 se na Gymnáziu v Chebu opět konalo Krajské kolo ekologické olympiády. Olympiády se zúčastnila čtyři tříčlenná družstva. Naši školu reprezentovali tři žáci ze sexty Sandra Tranová, Mirka Talánová a Daniel Myšák.

autor: Mgr. Petr Jelínek   12. 10. 2017

Okrskové kolo v přespolním běhu

Již po druhé v tomto školním roce jsme se – my sportovci - zúčastnili našeho oblíbeného přespolního běhu, který se konal 26. 9. 2017.

autor: Mgr. Petr Jelínek   3. 10. 2017

Školní kolo v přespolním běhu

Již tradičně se naše škola zúčastnila školního kola v přespolním běhu, které se konalo 21. 9. 2017 na vrchu Háj.

autor: Mgr. Petr Jelínek   25. 9. 2017

Ředitelské volno 29. 9. 2017

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji dne 29. 9. 2017 volno pro žáky Gymnázia Aš z provozních důvodů.

autor: Mgr. Petr Jelínek   21. 9. 2017

Malá kopaná

Dne 15. září měli naši sportovci možnost účastnit se meziškolního turnaje v malé kopané.

autor: Mgr. Petr Jelínek   20. 9. 2017