Všechny články

Oktáva na veletrhu pracovních příležitostí

Maturita se neúprosně blíží, a proto se mnoho z nás musí rozhodnout, jak naložíme se svojí budoucností. Jedna příležitost, která některým z nás pomohla se rozhodnout, se naskytla 7. listopadu 2018, kdy jsme vyrazili do KC Svoboda v Chebu, kde se konal Veletrh pracovních příležitostí.

autor: Mgr. Petr Jelínek   22. 11. 2018

Jazyková laboratoř a 3D brýle v akci

Dne 15. 11. 2018 jsme již podruhé v tomto školním roce přivítali žáky základních škol z Aše, Hazlova a Hranic na dalším praktickém cvičení v rámci udržitelnosti projektu IROP „Modernizace vybavení školy“. Tentokrát bylo cílem procvičení a doplnění znalostí a dovedností v anglickém jazyce.

autor: Mgr. Petr Jelínek   21. 11. 2018

Pasování primánů

Už to bude 8 let, co studujeme na gymnáziu, a tak nám připadla povinnost pořádně uvítat primu na naší škole a tím je symbolicky začlenit do kolektivu. Protože se nejedná o žádnou malou událost, předcházela samotnému pasování spousta událostí.

autor: Mgr. Petr Jelínek   19. 11. 2018

Mikroskopování pro žáky ZŠ

6. 11. 2018 se uskutečnilo první praktické cvičení v rámci udržitelnosti projektu z IROP „Modernizace vybavení školy“, které bylo určeno pro žáky základních škol z Aše, Hranic a Hazlova. Téma bylo: Mikroskopická technika a svět pod mikroskopem.

autor: Mgr. Petr Jelínek   14. 11. 2018

Přírodovědný klokan

Dne 10. 10. 2018 se v učebně zeměpisu konalo školní kolo přírodovědného klokana třetí vyučovací hodinu.

autor: Mgr. Petr Jelínek   4. 11. 2018

Dopravní výchova

Dne 19. 10. 2018 se po druhé vyučovací hodině uskutečnila hodina s názvem - Dopravní výchova pro třídu sekundu. Vyučující byla paní Klára Blažková – policistka z Obvodního oddělení Policie ČR v Aši.

autor: Mgr. Petr Jelínek   4. 11. 2018

Surrealistická výstava

V pátek 12. 10. 2018 se třídy kvinta a septima s doprovodem paní učitelky Malotínové a paní učitelky Hoškové vydaly do ašského muzea. V muzeu jsme se však nesetkali s historickými předměty, nýbrž se současnými uměleckými díly pana Přemysla Martince. Tento surrealistický výtvarník nás přivítal a vyslal nás na individuální prohlídku obrazů.

autor: Mgr. Petr Jelínek   23. 10. 2018

Plesnivá Plzeň aneb výlet ašských biologů

I přes nepříznivé podmínky, jako třeba vzdálenost nebo brzké ranní vstávání, vyrazila tříčlenná skupinka ašských biologů vstříc poznání do předaleké Plzně.

autor: Mgr. Petr Jelínek   23. 10. 2018

Laboratorní práce ve dvou jazycích

Dne 1. října 2018 k nám do Aše přijela třída z gymnázia ze sousedního města Selbu, aby si vyzkoušela, jak práci v terénu, tak i práci s moderním vybavením v naší nové třídě biologie.

autor: Mgr. Petr Jelínek   17. 10. 2018

Okrskové kolo v přespolním běhu

Ve středu 26. září 2018 se konalo okrskové kolo v přespolním běhu.

autor: Mgr. Petr Jelínek   15. 10. 2018