Všechny články

Čeština každým pádem

Nastala středa 4. 4. 2018, den očekávaný každým češtinářem v kraji, den záludných otázek a krutých témat slohových prací. Tušíte správně, nastal den konání krajského kola olympiády z českého jazyka.

autor: Mgr. Petr Jelínek   15. 4. 2018

Roboti ve škole

Některé akce na naší se škole pravidelně opakují. Stává se však, že k nám na školu dorazí někdo se zcela jedinečným nápadem, jak ozvláštnit výuku. Letos to byl Filip Frank, který se v rámci své diplomové práce rozhodl naučit naši třídu (septimu) postavit a naprogramovat jednoduchého robota.

autor: Mgr. Petr Jelínek   15. 4. 2018

Okresní kolo OVOV

Ve čtvrtek, v brzkých ranních, hodinách, jsme se sešli u zastávky kina v Aši a nastoupili jsme do autobusu. Cesta nebyla poměrně moc dlouhá. Vystoupili jsme a vydali se směrem ke škole ve Františkových Lázních.

autor: Mgr. Petr Jelínek   15. 4. 2018

Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji dne 30. 4. 2018 a 7. 5. volno pro žáky Gymnázia Aš z provozních důvodů.

autor: Mgr. Petr Jelínek   13. 4. 2018

Den vody

Jako každý rok se na naší škole uskutečnil Den vody, tento rok připadl na 26. března. Jedná se o akci, která má seznámit žáky nižšího stupně základních škol s problematikou hospodaření s vodou, znečištění vody a významu vody pro život vůbec.

autor: Mgr. Petr Jelínek   5. 4. 2018

Krajské kolo zeměpisné olympiády

Dne 23. března 2018 se v budově sokolovského gymnázia konalo krajské kolo zeměpisné olympiády.

autor: Mgr. Petr Jelínek   3. 4. 2018

Školní kolo v halovém pětiboji

27. 2. 2018 - v uvedený den jsme se sešli v hale v ulici Gustava Geipela. Všichni soutěžící jsme se vydali do šaten a převlékli jsme se do sportovního oděvu.

autor: Mgr. Petr Jelínek   15. 3. 2018

Čínská báseň

Čínská báseň… Co si pod tímto pojmem představíte? Báseň z Číny?! Možná… Dějiny čínské poezie se datují až do 2. tisíciletí před naším letopočtem.

autor: Mgr. Petr Jelínek   15. 3. 2018

Malí chemici z Krásné

V pondělí 6. března 2018 navštívily děti naší mateřské školy v Krásné ašské gymnázium. Do prostor školy nás pozval ředitel Gymnázia Aš Mgr. Petr Jelínek. Děti nemohly dospat, aby na vlastní oči viděly chemickou laboratoř.

autor: Mgr. Petr Jelínek   9. 3. 2018

Okresní kolo soutěže z anglického jazyka

Dne 22. února 2018 se skupinka studentů našeho gymnázia vypravila pod vedením Mgr. Romany Žibrické do Domu dětí a mládeže Sova v Chebu, aby reprezentovali naši školu na poli znalostí anglického jazyka.

autor: Mgr. Petr Jelínek   9. 3. 2018