Všechny články

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Dne 20. 2. 2018 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Začalo se kolem deváté hodiny ranní. Test se klasicky skládal ze tří částí.

autor: Mgr. Petr Jelínek   9. 3. 2018

Okrskové kolo v basketballu

6. března 2018 se v hazlovské tělocvičně konalo školní kolo v basketballu.Ráno v 9 hodin se všechny týmy setkaly na nástupu, kde jsme zjistili, kdo s kým a jak se bude hrát.

autor: Mgr. Petr Jelínek   8. 3. 2018

Okrskové kolo v recitaci – úspěchy ašských gymnazistů

Ve čtvrtek 1. března se v AKS konalo okrskové kolo v recitační soutěži, organizované MěDDM Sluníčko Aš. V porotě zasedli herci z chebského divadla a slamer Anatol Svahilec, soutěží provázel absolvent Gymnázia v Aši a student DAMU David Nushart.

autor: Mgr. Petr Jelínek   5. 3. 2018

Lyžařský výcvik sekundy

Ve dnech 19. 2. až 23. 2. 2018 se konal lyžařský výcvik pro žáky sekundy. Každé ráno naše kroky mířily do chatky Jasan na vrchu Háj, kde jsme si odložili věci, připjali lyže - připraveni na lyžařský kurz.

autor: Mgr. Petr Jelínek   2. 3. 2018

Rozhlasová hra v hodině češtiny?

Hodiny české jazyka není jen tvrdé a měkké i/y, ale také práce s literaturou. Prima i sekunda si letos vyzkoušely vytvořit rozhlasovou hru ze svojí povinné četby, prima se vrhla na Karlíka a továrnu na čokoládu a sekunda zpracovávala Knihy džunglí.

autor: Mgr. Petr Jelínek   2. 3. 2018

Přednáška Ekonomické fakulty ZČU Plzeň/Cheb

My, maturanti, jsme nyní v období, kdy si podáváme přihlášky ke studiu na vysoké školy. Mnozí z nás si však svou vysněnou školu ještě stále nevybrali. Proto přijel na naši školu 8. 2. 2018 pan Ing. Jan Tlučhoř ze Západočeské univerzity v Chebu.

autor: Mgr. Petr Jelínek   2. 3. 2018

Hrnečku, vař!

V pondělí 5. 2. 2018 došlo na půdě gymnázia v Aši k historickému propojení dvou zajímavých oborů. Pohádkového kouzelnictví mateřinek a středoškolské chemie.

autor: Mgr. Petr Jelínek   28. 2. 2018

Chemické jiskření mezi Aší a Selbem

Ve středu 21.2. 2018 se skupina 14 žáků ašského gymnázia vydala na krátkou cestu. Jejich cílem byl Selb, konkrétně Gymnázium Waltra Gropia, kde na ně čekala práce v chemické laboratoři.

autor: Mgr. Petr Jelínek   28. 2. 2018

Prezentace Policie ČR – Také Ty může být jedním z nás!

Dne 21. 2. 2018 probíhala na půdě Gymnázia Cheb v přednáškové místnosti prezentace o výhodách pracovního poměru ve prospěch Policie ČR.

autor: Mgr. Petr Jelínek   26. 2. 2018

Češtinářská olympiáda, aneb myslíte si, že lidé již nemohou překvapit?

Dne 5. 2. 2018 se na Gymnáziu Cheb konalo Okresní kolo olympiády z českého jazyka. Naše škola na ni vyslala čtyři bojovníky v čele s paní učitelkou O. Krátkou.

autor: Mgr. Petr Jelínek   19. 2. 2018