Všechny články

Ředitelské volno 29. 9. 2017

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji dne 29. 9. 2017 volno pro žáky Gymnázia Aš z provozních důvodů.

autor: Mgr. Petr Jelínek   21. 9. 2017

Malá kopaná

Dne 15. září měli naši sportovci možnost účastnit se meziškolního turnaje v malé kopané.

autor: Mgr. Petr Jelínek   20. 9. 2017

Svítili jsme po celém městě

Dne 11. 09. 2017 se uskutečnil Světluškový den, který měla na starost letošní septima.

autor: Mgr. Petr Jelínek   19. 9. 2017

Nový školní rok

Milí žáci, vážení rodiče, bývá zvykem, že na začátku školního roku všechny vítá nablýskaná, nazdobená škola. Bohužel, letos tomu bude souhrou mnoha okolností jinak. Prostory vyhlížejí jako hrubá stavba, vše ale směřuje k takové úpravě učeben, aby splňovaly nároky moderní školy. Pokud doufáte, že tato situace odloží začátek výuky, je to naděje planá :) Setkáme se 4. září a poněkud bojové podmínky jistě společným úsilím zvládneme. Těšíme se na vás a přejeme úspěšný start!

autor: Mgr. Petr Jelínek   29. 8. 2017

Budoucí primáni, těšíme se na vás!

Ačkoli prázdniny sotva začínají, je třeba myslet i na to, že také jednou skončí. Aby pro vás byl přechod na novou školu méně stresující, připravili jsme vám komplexní a snad i kompletní seznam pomůcek a sešitů nutných pro hladký rozjezd. Učebnice dostanete ve škole a opomenuté maličkosti doladíme :) Takže žádné strachy, krásné prázdniny a v září na shledanou!

autor: Mgr. Petr Jelínek   30. 6. 2017

Sedmihorky 2017

Každý rok v polovině června vyráží prima na týdenní kurz environmentální výchovy do Sedmihorek. Ta letošní sepsala nejzajímavější zážitky společně.

autor: Mgr. Petr Jelínek   20. 6. 2017

Ekologická olympiáda

Ve dnech 3.5 - 4. 5. 2017 se na gymnáziu v Chebu konala v našem kraji historicky první ekologická olympiáda. Olympiády se zúčastnilo pět tříčlenných družstev. Za naši školu bojovaly tři studentky z kvinty - Sandra Tranová, Mirka Talánová a Alena Rejsková.

autor: Mgr. Petr Jelínek   6. 6. 2017

Pohár rozhlasu

Dne 9. 5. 2017 se uskutečnila soutěž v atletice Pohár rozhlasu.

autor: Mgr. Petr Jelínek   5. 6. 2017

Dopravní hřiště

Dne 17.5. 2017 se třída sekunda zúčastnila 2.části dopravní výchovy.

autor: Mgr. Petr Jelínek   28. 5. 2017

Olympiáda z matematiky

Každým rokem se prověřují znalosti žáků z matematiky. Letos tomu nebylo jinak. Dne 4. 4. 2017 se konalo na chebském gymnáziu Okresní kolo matematické olympiády.

autor: Mgr. Petr Jelínek   18. 5. 2017