Všechny články

Krajské kolo zeměpisné olympiády

Dne 23. března 2018 se v budově sokolovského gymnázia konalo krajské kolo zeměpisné olympiády.

autor: Mgr. Petr Jelínek   3. 4. 2018

Školní kolo v halovém pětiboji

27. 2. 2018 - v uvedený den jsme se sešli v hale v ulici Gustava Geipela. Všichni soutěžící jsme se vydali do šaten a převlékli jsme se do sportovního oděvu.

autor: Mgr. Petr Jelínek   15. 3. 2018

Čínská báseň

Čínská báseň… Co si pod tímto pojmem představíte? Báseň z Číny?! Možná… Dějiny čínské poezie se datují až do 2. tisíciletí před naším letopočtem.

autor: Mgr. Petr Jelínek   15. 3. 2018

Malí chemici z Krásné

V pondělí 6. března 2018 navštívily děti naší mateřské školy v Krásné ašské gymnázium. Do prostor školy nás pozval ředitel Gymnázia Aš Mgr. Petr Jelínek. Děti nemohly dospat, aby na vlastní oči viděly chemickou laboratoř.

autor: Mgr. Petr Jelínek   9. 3. 2018

Okresní kolo soutěže z anglického jazyka

Dne 22. února 2018 se skupinka studentů našeho gymnázia vypravila pod vedením Mgr. Romany Žibrické do Domu dětí a mládeže Sova v Chebu, aby reprezentovali naši školu na poli znalostí anglického jazyka.

autor: Mgr. Petr Jelínek   9. 3. 2018

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Dne 20. 2. 2018 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Začalo se kolem deváté hodiny ranní. Test se klasicky skládal ze tří částí.

autor: Mgr. Petr Jelínek   9. 3. 2018

Okrskové kolo v basketballu

6. března 2018 se v hazlovské tělocvičně konalo školní kolo v basketballu.Ráno v 9 hodin se všechny týmy setkaly na nástupu, kde jsme zjistili, kdo s kým a jak se bude hrát.

autor: Mgr. Petr Jelínek   8. 3. 2018

Okrskové kolo v recitaci – úspěchy ašských gymnazistů

Ve čtvrtek 1. března se v AKS konalo okrskové kolo v recitační soutěži, organizované MěDDM Sluníčko Aš. V porotě zasedli herci z chebského divadla a slamer Anatol Svahilec, soutěží provázel absolvent Gymnázia v Aši a student DAMU David Nushart.

autor: Mgr. Petr Jelínek   5. 3. 2018

Lyžařský výcvik sekundy

Ve dnech 19. 2. až 23. 2. 2018 se konal lyžařský výcvik pro žáky sekundy. Každé ráno naše kroky mířily do chatky Jasan na vrchu Háj, kde jsme si odložili věci, připjali lyže - připraveni na lyžařský kurz.

autor: Mgr. Petr Jelínek   2. 3. 2018

Rozhlasová hra v hodině češtiny?

Hodiny české jazyka není jen tvrdé a měkké i/y, ale také práce s literaturou. Prima i sekunda si letos vyzkoušely vytvořit rozhlasovou hru ze svojí povinné četby, prima se vrhla na Karlíka a továrnu na čokoládu a sekunda zpracovávala Knihy džunglí.

autor: Mgr. Petr Jelínek   2. 3. 2018