Novinky

Informace k přijímacímu řízení

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se bude konat 9. června (víceletá gymnázia). Náhradní termín je stanoven na 23. června.

Informace pro maturanty

Pokyny pro žáky a zákonné zástupce žáků maturitního ročníku související se znovuotevření školy 11. 5. 2020 za účelem přípravy na maturitní zkoušku.

Přípravné kurzy do primy - online zadání

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení MŠMT přerušuje SRPG konání přípravných kurzů k přijímacím zkouškám. Pro uchazeče jsou připraveny sady úkolů a výsledků z ČJ a M, které by se probíraly na přípravných kurzech.

Zadávání domácích úkolů

Vážení rodiče, milí žáci, vhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o uzavření škol na dobu neurčitou jsme rozhodli přistoupit k zadávání průběžné domácí práce prostřednictvím skolaonline.cz.

nejbližší události:

26.5.2020
DSD I septima- písemná zkouška

6.9.2020
Jednotná přijímací zkouška z ČJL a M