Kalendář událostí

Události tohoto roku

leden


29.1.
Pololetní prázdniny


únor


březen


duben


1.4.
Od 4. 1. 2021 - distanční výuka všech ročníků


květen


červen


červenec


1.7.
Ústní zkoušky „ Deutsches Sprachdiplom II“


srpen


září


říjen


listopad


prosinec


Události z let minulých

12.10.2019
Exkurze letiště Praha - kvarta

17.12.2019
Návštěva divadla v Plzni - sexta, oktáva

31.8.2015
konec prázdnin

9.1.2015
Začátek školního roku 2015/2016

9.3.2015
18:00 Třídní schůzky primy

9.7.2015
Světluška- sexta

9.9.2015
Maturití zkoušky-podzimní část

18.9.2015
Frank Sinatra- divadlo Cheb, sexta a septima

21.9.2015
Srdíčkový den - kvinta

22.9.2015
Beseda s Annou Šochovou v knihovně - kvinta, sexta

28.9.2015
Státní svátek

29.9.2015
Houby kolem nás - výstava v Chebu, sekunda

10.2.2015
Vektor 1 - kvinta

10.5.2015
Blázníš, no a ! - projekt pro oktávu

10.6.2015
Blázníš, no a! - projekt pro septimu

10.9.2015
Vektor 4 - oktáva

10.9.2015
Houby známé i neznámé- projekt pro tercii

14.10.2015
Přírodovědný klokan

25.10.2015 - 31.10.2015
Zájezd žáků do Brightonu

27.10.2015
Pasování žákú primy v La RITMĚ

28.10.2015
Státní svátek

29.10.2015 - 30.10.2015
Podzimní prázdniny

11.9.2015
Deutsches Sprachdiplom- pilotní zkouška v Chebu

11.10.2015
Divadelní představení v Chebu- sexta, oktáva

11.12.2015
18:00 Třídní schůzky

16.11.2015
Ředitelské volno

17.11.2015
Státní svátek

18.11.2015
Žijeme chemicky- přednáška pro septimu

20.11.2015
Exkurze septimy a oktávy(HP) do Prahy

20.11.2015
Dopravní výchova pro sekundu- 8:00 - 12:00

23.11.2015 - 27.11.2015
Boj proti drogám- projekt pro kvintu ve Wunsiedelu

28.11.2015
Výroční ples

30.11.2015
Slavnostní recepce v Mariánských Lázních - kvinta, sexta

12.1.2015
Exkurze na TU Chemnitz

12.2.2015
Deutsches Sprachdiplom- písemná část

12.2.2015
Divadelní představení v Chebu pro tercii a kvintu

12.4.2015
Srdíčkový den- kvinta

12.10.2015
17: 00 Den otevřených dveří

12.11.2015
Prezentace UO Brno - septima , oktáva

14.12.2015
Exkurze oktávy do Plzně

14.12.2015
Čtení v knihovně

15.12.2015
Prezentace projektu kvinty ve Wunsiedelu pro kvartu a sextu

22.12.2015
Vánoční besídka v LaRitmě

23.12.2015 - 1.3.2016
Vánoční prázdniny

1.4.2016
Deutsches Sprachdiplom- zkoušky v Chebu

1.6.2016
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

13.1.2016
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

20.1.2016
Divadelní představení v Chebu pro kvartu a septimu

20.1.2016
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

21.1.2016
Divadelní představení v Chebu pro primu

27.1.2016
Angličtinář roku

27.1.2016
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

28.1.2016
Pololetní vysvědčení

29.1.2016
Pololetní prázdniny

30.1.2016
Maturitní ples oktávy

2.1.2016 - 2.5.2016
projekt EDISON - kvinta, sexta, septima

2.1.2016 - 2.5.2016
Lyžařský výcvik - sekunda

2.3.2016
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

2.4.2016
Diagnostika třídy kvarty

2.10.2016
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

15.2.2016 - 20.2.2016
Lyžařský výcvik - sexta

17.2.2016
Divadelní představení v Chebu- prima, sekunda, tercie

17.2.2016
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

24.2.2016
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

3.2.2016
Burza procovních příležitostí v Chebu -oktáva

3.2.2016
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

3.7.2016 - 3.11.2016
Jarní prázdniny

16.3.2016
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

17.3.2016
Dopravní výchova pro sekundu

17.3.2016
18:00 - Třídní schůzky oktávy

18.3.2016
Matematický klokan

23.3.2016
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

24.3.2016 - 28.3.2016
Velikonoční prázdniny

30.3.2016
Den vody-kvinta

30.3.2016
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

4.1.2016
Divadelní představení v Chebu- kvinta, sexta

4.6.2016
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

4.8.2016
Divadelní představení v Chebu - sekunda

13.4.2016
Projekt čojč Kaleidoskop

13.4.2016
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

14.4.2016
18:00 - Třídní schůzky

18.4.2016
Přijímací zkoušky do primy

19.4.2016
Den Země - kvinta

20.4.2016
Focení všech tříd a učitelů

25.4.2016
Život obojživelníků - prima

26.4.2016
Oktáva- poslední zvonění, vysvědčení

28.4.2016
Divadelní představení v Chebu - kvarta

5.2.2016
8:00 Písemné zkoušky SČMZ - Matematika-didaktický test

5.2.2016
13:00 Písemné zkoušky SČMZ - Anglický jazyk- písemná práce

5.3.2016
Divadelní představení v Praze - septima

5.3.2016
8:00 Písemné zkoušky SČMZ - Český jazyk a literatura- didaktický test

5.3.2016
Akce třídních učitelů - prima- sexta

5.3.2016
11:30 Písemné zkoušky SČMZ - Český jazyk a literatura - písemná práce

5.4.2016
8:00 Písemné zkoušky SČMZ - Anglický jazyk - didaktický test

5.4.2016
12:15 Písemné zkoušky SČMZ - Německý jazyk - písemná práce

5.5.2016
8:00 Písemné zkoušky SČMZ - Německý jazyk - didaktický test

5.5.2016
12:15 Písemné zkoušky SČMZ - Matematika+ - didaktický test

5.6.2016
Klady a zápory EU -Přednáška pana Jindřicha Čermáka z Úřadu vlády ČR pro sextu a septimu

13.5.2016
Přijímací zkoušky do primy-náhradní termín

16.5.2016 - 19.5.2016
Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

25.5.2016
Dopravní výchova pro sekundu

30.5.2016 - 6.3.2016
Kurz osobnostního a sociálního rozvoje pro kvartu

6.5.2016 - 6.10.2016
Sportovní kurz septimy

6.6.2016 - 6.10.2016
Kurz environmentální výchovy pro primu

6.8.2016
Exkurze sekundy

6.10.2016
Exkurze sexty

13.6.2016 - 17.6.2016
Ekologický kurz kvinty

13.6.2016 - 17.6.2016
Výtvarné a divadelní dílny tercie

20.6.2016
Exkurze kvarty

20.6.2016
Exkurze kvinty

21.6.2016
Exkurze tercie

21.6.2016
Divadelní představení v Chebu - kvarta, septima

24.6.2016
Závěrečné vysvědčení

27.6.2016 - 30.6.2016
Ředitelské volno

31.8.2016
Konec prázdnin

9.1.2016
Začátek školního roku 2016/2017

9.8.2016
Třídní schůzky primy- 18:00 hodin

9.12.2016
Světluška- charitativní akce septimy

13.9.2016
Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky- podzimní termín

13.9.2016
Sex ve zpovědnici- určeno sextě a septimě

19.9.2016 - 23.9.2016
Ekologický kurz kvinty

28.9.2016
Státní svátek

10.3.2016
Srdíčkový den - kvinta

10.12.2016
Přírodovědný klokan

21.10.2016
Divadelní představení v LaRitmě- kvinta, sexta, septima, oktáva

26.10.2016 - 27.10.2016
Podzimní prázdniny

28.10.2016
Státní svátek

11.4.2016
Divadelní představení v Chebu - kvarta, sexta, septima

11.10.2016
Třídní schůzky - 18:00

17.11.2016
Státní svátek

18.11.2016
Ředitelské volno

22.11.2016
Sprachdiplom - pilotní zkouška

23.11.2016
Němčinář roku

30.11.2016
Slavnostní recepce v Mariánských Lázních - kvinta a septima

30.11.2016
Sprachdiplom- písemné zkoušky

30.11.2016
Angličtinář roku

12.1.2016
Exkurze na TU Chemnitz

12.5.2016
Srdíčkový den - kvinta

12.6.2016
Exkurze Praha - oktáva

12.6.2016
Divadelní představení v Chebu - prima a sekunda

12.8.2016
Den otevřených dveří - 17:00

12.9.2016
Exkurze Plzeň - kvarta

13.12.2016
Vánoční Norimberk

19.12.2016 - 20.12.2016
Sprachdiplom- ústní zkoušky

21.12.2016
Exkurze Plzeň - tercie

21.12.2016
Exkurze septimy - Cheb

22.12.2016
Vánoční besídka v LaRitmě

23.12.2016 - 1.2.2017
Vánoční prázdniny

1.4.2017
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

1.11.2017
Metropolitní univerzita Praha-přednáška pro oktávu

1.11.2017
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

18.1.2017
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

20.1.2017
Exkurze kvinty do NG v Praze

23.1.2017 - 27.1.2017
Lyžařský výcvik sekundy a tercie

25.1.2017
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

26.1.2017
Divadelní představení v Chebu -kvarta, sexta, septima

27.1.2017
Kulturní pořad pAšáci v LaRitmě - kvinta, kvarta

28.1.2017
Maturitní ples oktávy

30.1.2017 - 31.1.2017
Olympiáda žáků v mezinárodní dámě

31.1.2017
Pololetní vysvědčení

2.1.2017
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

2.3.2017
Pololetní prázdniny

2.5.2017 - 2.9.2017
Jarní prázdniny

13.2.2017 - 17.2.2017
Projektový týden kvinty, sexty a septimy

15.2.2017
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

21.2.2017
Divadelní představení v Chebu - tercie, kvinta

22.2.2017
Kyberšikana - školení pro sekundu

22.2.2017
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

26.2.2017 - 3.3.2017
Lyžařský kurz sexty

3.1.2017
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

3.8.2017
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

15.3.2017
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

17.3.2017
Matematický klokan

20.3.2017
Exkurze kvarty do KV

22.3.2017
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

23.3.2017
Třídní schůzky oktávy - 18:00

29.3.2017
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

31.3.2017
Den vody- projekt sexty pro ZŠ

4.5.2017
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

4.6.2017
18:00 - Třídní schůzky

4.11.2017
12:00 - Písemné zkoušky SČMZ : Český jazyk a literatura- písemná práce

4.12.2017
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

13.4.2017
Velikonoční prázdniny

14.4.2017
Státní svátek

17.4.2017
Státní svátek

18.4.2017
Ředitelské volno

18.4.2017
Jednotné přijímací zkoušky do primy-1. termín

20.4.2017
Jednotné přijímací zkoušky do primy-2. termín

21.4.2017
Den vody-ekologický projekt sexty

25.4.2017
Poslední zvonění, vysvědčení -oktáva

25.4.2017
Život obojživelníků - prima

26.4.2017
Galerie v Chebu - kvinta

5.1.2017
Státní svátek

5.2.2017
8:00 - Písemné zkoušky SČMZ : Matematika- didaktický test

5.2.2017
13:00 - Písemné zkoušky SČMZ : Anglický jazyk- písemná práce

5.3.2017
8:00 - Písemné zkoušky SČMZ : Český jazyk a literatura - didaktický test

5.3.2017
12:15 - Písemné zkoušky SČMZ : Anglický jazyk - didaktický test

5.4.2017
8:00 - Písemné zkoušky SČMZ : Německý jazyk- písemná práce

5.4.2017
12:15 - Písemné zkoušky SČMZ : Německý jazyk - didaktický test

5.8.2017
Státní svátek

5.9.2017
Projekt sexty a septimy

5.10.2017
Selb- projekt kvinty

5.11.2017
Exkurze kvinty do Prahy- Palác Kinských

16.5.2017 - 19.5.2017
Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

17.5.2017
Dopravní výchova sekundy

25.5.2017
Slavnostní předání maturitních vysvědčení- 16:00 hodin, Muzeum Aš (hasičárna)

31.5.2017 - 6.5.2017
Zájezd do Anglie

6.9.2017
Exkurze tercie do Plzně

6.11.2017 - 16.6.2017
Sportovní kurz septimy

6.12.2017 - 16.6.2017
Kurz environmentální výchovy primy

6.12.2017 - 16.6.2017
Výtvarné a divadelní dílny tercie

15.6.2017 - 17.6.2017
Ašlerky

16.6.2017
Majáles- od 11:00 hodin

19.6.2017 - 23.6.2017
Kurz osobnostního a sociálního rozvoje kvarty

21.6.2017
Exkurze tercie, kvinty a sexty do Prahy - Body The Exhibition

26.6.2017
Exkurze kvarty do Bayreuthu

30.6.2017
Vysvědčení

7.1.2017 - 9.3.2017
Letní prázdniny

30.8.2017
Komisionální zkoušky- 9:00 hodin

9.4.2017
Začátek školního roku 2017/2018

14.9.2017
Třídní schůzky primy-18:00

15.9.2017
Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky- podzimní termín

15.9.2017
Divadelní představení v Chebu pro kvartu a sextu

18.9.2017 - 22.9.2017
Ekologický kurz kvinty

28.9.2017
Státní svátek

29.9.2017
Ředitelské volno

10.5.2017
Srdíčkový den - kvinta

10.11.2017
Přírodovědný klokan - tercie-sexta

16.10.2017
Recepce v Mariánských Lázních- kvinta, septima

18.10.2017
Houby kolem nás -exkurze sekundy

25.10.2017
Pasování žáků primy

26.10.2017 - 27.10.2017
Podzimní prázdniny

11.1.2017
Exkurze septimy do Prahy

11.3.2017
Návštěva knihovny-sexta

11.3.2017
Beseda s europoslancem v LaRitmě- kvinta-oktáva

11.6.2017
Veletrhy pracovních příležitostí v Karlovarském kraji - oktáva

11.8.2017
Čas proměn- sekunda

15.11.2017
Dopravní výchova sekundy

16.11.2017
Třídní schůzky -18:00 hodin

16.11.2017
Volba školské rady

17.11.2017
Státní svátek

20.11.2017
DSD II- pilotní zkouška v Chebu

23.11.2017
Best in Deutsch

24.11.2017
Umění a láska- koncert ZUŠ v AKS, prima, sekunda

28.11.2017
DSD II - písemná zkouška

28.11.2017
Den s němčinou - tercie

30.11.2017
Best of English

12.1.2017
Návrat vlků do ČR - kvinta, sexta

12.4.2017
Prezentace UO Brno- septima, oktáva

12.7.2017
Exkurze na TU Chemnitz

12.7.2017
Srdíčkový den - kvinta

12.7.2017
Den otevřených dveří- 17:00 hodin

13.12.2017
Exkurze sekundy do Techmanie Plzeň

13.12.2017 - 14.12.2017
Oympiáda žáků v mezinárodní dámě

18.12.2017
Školní zájezd do Německa- Vánoční Drážďany

19.12.2017
Vánoční exkurze kvarty

20.12.2017
Vánoční sportovní akce oktávy

22.12.2017
Vánoční besídka v LaRitmě

23.12.2017 - 1.2.2018
Vánoční prázdniny

1.8.2018 - 1.9.2018
DSD II - ústní zkouška

1.10.2018
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

17.1.2018
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

18.1.2018
Dopravní výchova- zdravověda - sekunda

24.1.2018
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

27.1.2018
Maturitní ples oktávy

31.1.2018
Pololetní vysvědčení

31.1.2018
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

2.2.2018
Pololetní prázdniny

2.5.2018 - 2.9.2018
Projektový týden kvinty, sexty a septimy

2.6.2018
Divadelní představení v Chebu -tercie,oktáva

2.7.2018
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

2.12.2018 - 16.2.2018
Jarní prázdniny

19.2.2018 - 23.2.2018
Lyžařský výcvik sekundy

21.2.2018
Chemické laboratoře v Selbu- septima a oktáva PP

21.2.2018
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

28.2.2018
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

3.6.2018
Divadelní představení v Chebu- kvinta a septima

3.7.2018
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

14.3.2018
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

15.3.2018
Třídní schůzky oktávy - 18:00

16.3.2018
Matematický klokan

16.3.2018
Divadelní představení v Chebu- kvarta, sexta

19.3.2018 - 23.3.2018
Lyžařský výcvik sexty- Krkonoše

21.3.2018
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

26.3.2018
Den vody - septima

28.3.2018
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

29.3.2018
Velikonoční prázdniny

30.3.2018
Státní svátek

4.2.2018
Velikonoční pondělí

4.4.2018
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

4.11.2018
12:00 Písemné zkoušky SČMZ : Český jazyk a literatura- písemná práce

4.11.2018
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

4.12.2018
Třídní schůzky- 18:00

13.4.2018
Přijímací zkoušky do primy- 1. termín

17.4.2018
Přijímací zkoušky do primy- 2. termín

20.4.2018
Den Země - septima

23.4.2018
Autismus- určeno pro septimu HP

25.4.2018
Poslední zvonění oktávy

25.4.2018
Obojživelníci v přírodě -prima

5.2.2018
8:00 Písemné zkoušky SČMZ : matematika -didaktický test

5.2.2018
12:15 Písemné zkoušky SČMZ : anglický jazyk -písemná práce

5.3.2018
8:00 Písemné zkoušky SČMZ : český jazyk -didaktický test

5.3.2018
11:00 Písemné zkoušky SČMZ : německý jazyk -písemná práce

5.4.2018
8:00 Písemné zkoušky SČMZ : anglický jazyk -didaktický test

5.4.2018
12:15 Písemné zkoušky SČMZ : německý jazyk -didaktický test

5.9.2018
Divadelní představení v Chebu, kvarta, sexta

5.9.2018
10:00 Písemné zkoušky SČMZ : matematika + , didaktický test

5.10.2018
Exkurze do Prahy- sexta

15.5.2018
Dopravní výchova sekundy

17.5.2018 - 22.5.2018
Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

24.5.2018
Exkurze do Prahy- kvarta

29.5.2018
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

6.1.2018
Divadelní představení v Chebu - tercie, kvinta, septima

6.4.2018 - 6.8.2018
Výtvarné a divadelní dílny tercie

6.6.2018
Majáles -11:00

6.7.2018
Prevence sociálně-patologických jevů -prima

6.8.2018
Přijímací zkoušky- 2. kolo

6.10.2018 - 15.6.2018
Sportovní kurz septimy

6.11.2018
Exkurze tercie do Mariánských Lázní

6.12.2018
Exkurze kvarty na Horní Hrad

18.6.2018 - 22.6.2018
Kurz osobnostního a sociálního rozvoje kvarty

18.6.2018 - 22.6.2018
Kurz environmentální výchovy primy

19.6.2018
Exkurze sexty do Prahy

19.6.2018
Exkurze sekundy do Plzně

27.6.2018
Vysvědčení

28.6.2018 - 29.6.2018
Ředitelské volno

30.6.2018 - 9.2.2018
Letní prázdniny

9.3.2018
Začátek školního roku 2018/2019

9.3.2018 - 9.4.2018
Písemné zkoušky společné části MZ-podzimní termín, spádová škola

9.6.2018
Třídní schůzky primy- 18:00 hodin

9.10.2018
Do Německa na zkušenou- oktáva, septima Np

17.9.2018
Srdíčkový den -kvinta

19.9.2018 - 21.9.2018
Kurz primy

20.9.2018
Kvinta- trénink paměti a efektivní učení

24.9.2018 - 10.1.2018
Ekologický kurz kvinty

25.9.2018
Divadelní představení v Chebu - tercie, kvarta, sexta, oktáva

28.9.2018
Státní svátek

10.1.2018
Laboratorní práce Selb- 7+8 PP

10.3.2018
Přespolní běh v Aši - okresní kolo

10.4.2018 - 10.5.2018
Ekologická olympiáda

10.9.2018
Přespolní běh v Aši - krajské kolo

10.10.2018
Přírodovědný klokan

10.12.2018
Surealistická výstava- kvinta, septima

19.10.2018
Energie-budoucnost lidstva, kvinta, sexta, tercie, kvarta

19.10.2018
Dopravní výchova sekundy

26.10.2018
Pasování žáků primy

29.10.2018 - 30.10.2018
Podzimní prázdniny

11.7.2018
Veletrh pracovních příležitosti KV kraje - oktáva

15.11.2018
Třídní schůzky - 18:00 hodin

16.11.2018
Scio testy kvarty

19.11.2018
Slavnostní recepce v Mariánských Lázních- kvinta, sexta

23.11.2018
Němčinář roku

23.11.2018
Koncert ZUŠ v LaRitmě- prima, sekunda

30.11.2018
Best in English

12.3.2018
Srdíčkový den - kvinta

12.6.2018
Den otevřených dveří - 17:00 hodin

12.7.2018
Přednáška pro kvartu

12.7.2018
Návrat vlků do Krušných hor- přednáška pro kvintu a sextu

12.11.2018
Návštěva technické univerzity v Chemnitz

12.12.2018
Exkurze tercie do Prahy

19.12.2018
Exkurze kvinty do Prahy

19.12.2018
Sportovní exkurze septimy a oktávy do Chebu

21.12.2018
Vánoční besídka v LaRitmě

22.12.2018 - 1.2.2019
Vánoční prázdniny

1.3.2019 - 1.4.2019
Ředitelské volno

1.9.2019
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

1.11.2019
DSD 2 - Sprachdiplom- ústní zkouška

13.1.2019 - 18.1.2019
Lyžařský kurz sexty

16.1.2019
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

23.1.2019
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

29.1.2019
Filmové představení + následná diskuze, kvinta- oktáva

30.1.2019
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

31.1.2019
Pololetní vysvědčení

2.1.2019
Pololetní prázdniny

2.5.2019
Studijní nabídka ZČU- oktáva

2.6.2019
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

2.11.2019 - 15.2.2019
Lyžařský kurz sekundy

2.11.2019 - 15.2.2019
Projektový týden kvinty, sexty, septimy

13.2.2019
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

16.2.2019
Maturitní ples oktávy

18.2.2019 - 22.2.2019
Jarní prázdniny

27.2.2019
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

3.5.2019
Dopravní výchova sekundy

3.6.2019
Návštěva muzea- tercie

3.6.2019
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

3.12.2019
Krajina železné opony na Ašsku- přednáška, exkurze

13.3.2019
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

14.3.2019
DSD I- písemná část

20.3.2019
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

21.3.2019
Třídní schůzky oktávy- 18:00

26.3.2019
Divadelní představení v Chebu -kvinta, sexta, septima, oktáva

27.3.2019
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

29.3.2019
Němčina pro ZŠ

4.1.2019
Den vody, pro ZŠ, kvinta

4.1.2019
Chemie pro farmacii- PP septima a oktáva

4.2.2019 - 4.3.2019
DSD I -ústní část

4.3.2019
Divadelní představení v Chebu -tercie, kvarta

4.3.2019
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

4.4.2019 - 4.5.2019
Zájezd do Vídně

4.10.2019
Písemné zkoušky SČMZ - Český jazyk a literatura - písemná práce (12:30)

4.10.2019
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

4.11.2019
Písemné zkoušky SČMZ - Anglický jazyk - písemná práce (8:00)

4.11.2019
Třídní schůzky - 18:00 hodin

16.4.2019
Ředitelské volno

16.4.2019
Přijímací zkoušky- 1. termín

17.4.2019
Přijímací zkoušky - 2. termín

18.4.2019
Velikonoční prázdniny

23.4.2019
Focení tříd

25.4.2019
Oktáva- poslední zvonění, vysvědčení

26.4.2019
Den Země, pro ZŠ, kvinta

26.4.2019
Filmové dny Selb-Aš, sexta, septima

29.4.2019
Divadelní představení v Praze - kvinta a septima

30.4.2019
Obojživelníci naší přírody - prima

5.2.2019
Písemné zkoušky SČMZ - Matematika - didaktický test(8:00)

5.2.2019
Písemné zkoušky SČMZ - Anglický jazyk- didaktický test (13:00)

5.3.2019
Písemné zkoušky SČMZ - Český jazyk a literatura- didaktický test (8:00)

15.5.2019
Dopravní výchova sekundy

20.5.2019 - 24.5.2019
Maturitní zkoušky oktávy- profilová část a ústní společná část

29.5.2019
Slavnostní předání maturitního vysvědčení- 18:00

30.5.2019
SCIO - testování septimy

31.5.2019
Matematika a zeměpis pro ZŠ

6.3.2019 - 6.7.2019
Výtvarné a divadelní dílny tercie

6.3.2019
Laboratorní cvičení v Selbu- septima PP

6.4.2019
Návštěva kláštera v Teplé- septima

6.5.2019
Majáles

6.6.2019
Exkurze do Bayreuthu- kvinta

6.6.2019 - 6.8.2019
Ašlerky

6.9.2019 - 14.6.2019
Sportovní kurz septimy

6.12.2019
Exkurze do Prahy -tercie

6.12.2019
Exkurze do Hofu -sekunda, kvarta

17.6.2019 - 21.6.2019
Kurz environmentální výchovy primy - Český ráj

17.6.2019 - 21.6.2019
Kurz osobnostního a sociálního rozvoje pro kvartu

19.6.2019
Exkuze do Lokte - kvinta

22.6.2019 - 27.6.2019
Zájezd do Anglie

9.2.2019
Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

9.5.2019
Třídní schůzky primy-18:00 hodin

9.10.2019 - 9.12.2019
Kurz primy

9.11.2019
Světluška -sexta

13.9.2019
Maturitní zkoušky- profilová část

16.9.2019
Srdíčkový den - kvinta

23.9.2019 - 27.9.2019
Environmentální kurz kvinty

27.9.2019
Divadelní představení v LaRitmě -prima, kvarta, sexta, septima, oktáva,

10.3.2019
Divadelní představení v Chebu - sekunda a tercie

10.7.2019
Návštěva knihovny v Aši - kvinta

18.10.2019
Divadelní představení v Chebu - sexta a oktáva

29.10.2019 - 30.10.2019
Podzimní prázdniny

31.10.2019 - 11.1.2019
Ředitelské volno

11.11.2019
Slavnostní recepce v Mariánských Lázních -kvinta a septima

14.11.2019
Třídní schůzky -18:00 hodin

15.11.2019
Pasování žáků primy v LaRitmě

12.12.2019
Den otevřených dveří -17:00 hodin

12.5.2019
Workshop k volbě zaměstnání

1.10.2020
DSD II Cheb

13.1.2020
Chemie pro ZŠ

15.1.2020
Přípravný kurz k PZ

22.1.2020
Přípravný kurz k PZ

25.1.2020
Maturitní ples oktávy

29.1.2020
Přípravný kurz k PZ

30.1.2020
Vysvědčení

31.1.2020
Pololetní prázdniny

2.5.2020
Přípravný kurz k PZ

2.10.2020
Dopravní výchova sekundy

2.12.2020
Přípravný kurz k PZ

17.2.2020 - 21.2.2020
Projektový týden kvinty, sexty a septimy

19.2.2020
Přípravný kurz k PZ

24.2.2020 - 28.2.2020
Jarní prázdniny

3.4.2020
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

3.7.2020 - 13.3.2020
Lyžařský výcvik sexty

30.3.2020
Den vody

5.11.2020 - 29.5.2020
Oktáva- konzultace maturitních předmětů

26.5.2020
DSD I septima- písemná zkouška

6.1.2020
Maturitní zkoušky- společná část, didaktický test z matematiky a anglického jazyka

6.2.2020
Maturitní zkoušky- společná část, didaktický test z českého jazyka

6.3.2020 - 6.4.2020
DSD I septima- ústní zkouška

6.9.2020
Jednotná přijímací zkouška z ČJL a M

6.10.2020 - 16.6.2020
Maturitní zkoušky- ústní společná část a profilová část

23.6.2020
Jednotná přijímací zkouška z M a ČJL- náhradní termín

9.1.2020
Začátek školního roku 2020/2021

9.3.2020
18:00- Třídní schůzky primy

15.9.2020 - 17.9.2020
Aklimatizační kurz primy

21.9.2020 - 25.9.2020
Environmentální kurz kvinty

29.9.2020 - 10.2.2020
Výtvarné a divadelní dílny kvarty

14.10.2020 - 23.10.2020
Distanční výuka

26.10.2020 - 27.10.2020
Volné dny

28.10.2020
Státní svátek

29.10.2020 - 30.10.2020
Podzimní prázdniny

25.11.2020
Zahájení prezenční výuky oktávy

30.11.2020
Zahájení rotační prezenční výuky primy a sekundy

12.7.2020
Zahájení rotační prezenční výuky tercie, kvarty, kvinty a sexty

12.9.2020
Písemné zkoušky DSD II

21.12.2020 - 22.12.2020
Dny boje proti Covidu

23.12.2020 - 1.3.2021
Vánoční prázdniny

27.11.2019
DSD II - písemná zkouška

12.4.2019
Projekt Wunsiedel

12.6.2019
Pád berlínské zdi -sekunda, tercie, kvarte