Jazyková laboratoř a 3D brýle v akci

Dne 15. 11. 2018 jsme již podruhé v tomto školním roce přivítali žáky základních škol z Aše, Hazlova a Hranic na dalším praktickém cvičení v rámci udržitelnosti projektu IROP „Modernizace vybavení školy“. Tentokrát bylo cílem procvičení a doplnění znalostí a dovedností v anglickém jazyce.
autor: Mgr. Petr Jelínek
21. 11. 2018

Dorazilo 24 žáků, kteří byli rozděleni do dvou skupin a ve dvou vyučovacích hodinách si mohli vyzkoušet práci v jazykové laboratoři – naučili se některé anglické jazykolamy a měli možnost procvičit si jejich výslovnost se sluchátky. Došlo i na málo populární gramatiku, kterou ovšem zatraktivnilo využití videa a interaktivní tabule. Během druhé hodiny se vžili do role anglické královny a naučili se o ní vystavět s pomocí jednoduchých spojovacích výrazů plynulý a zajímavý text. Téma bylo uzavřeno využitím speciálních 3D brýlí, díky nimž se všichni podívali do královnina sídla - Buckinghamského paláce.

Vyučování probíhalo v příjemné, komunikativní atmosféře a dle závěrečného hodnocení si žáci, stejně jako učitelé gymnázia společně strávený čas užili.

J. Fulínová, R. Žibrická