Mikroskopování pro žáky ZŠ

6. 11. 2018 se uskutečnilo první praktické cvičení v rámci udržitelnosti projektu z IROP „Modernizace vybavení školy“, které bylo určeno pro žáky základních škol z Aše, Hranic a Hazlova. Téma bylo: Mikroskopická technika a svět pod mikroskopem.
autor: Mgr. Petr Jelínek
14. 11. 2018

Celkem dorazilo  22 žáku ze všech základních škol ašského výběžku. Kurz se věnoval mikroskopické technice a přípravě dočasných i trvalých preparátů. Žáci byli nejprve seznámeni se stavbou a funkcí mikroskopu a naučili se mikroskop obsluhovat. V další části proběhla praktická ukázka přípravy dočasných botanických preparátů. V následujícím čase si žáci připravovali a pozorovali preparáty sami. V úvodu praktického pozorování se žáci seznámili se stavbou těla organismů. Poté si připravili preparáty řasy zrněnky jako příklad jednobuněčného organismu a pokožky cibule kuchyňské jako příklad mnohobuněčnosti. Následně byla připomenuta fotosyntéza jako základní proces celé živé přírody a žáci si zhotovili preparát lístku mechu měříku příbuzného a pozorovali chloroplasty. Viděli, že chloroplasty v buňkách ve kterých probíhá fotosyntéza, mají zelenou barvu způsobenou přítomností zeleného barviva chlorofylu. V závěrečné části kurzu byla věnována pozornost trvalým preparátům a žáci pozorovali parazitické živočichy škodící člověku. Například veš dětskou, blechu obecnou, klíště a další. Celý kurz byl hodnocen žáky i pedagogickým doprovodem velmi dobře. Žáci pracovali s velkým zaujetím, bylo vidět, že je práce s mikroskopem velmi baví. 

Ing. Luboš Lhoták