Surrealistická výstava

V pátek 12. 10. 2018 se třídy kvinta a septima s doprovodem paní učitelky Malotínové a paní učitelky Hoškové vydaly do ašského muzea. V muzeu jsme se však nesetkali s historickými předměty, nýbrž se současnými uměleckými díly pana Přemysla Martince. Tento surrealistický výtvarník nás přivítal a vyslal nás na individuální prohlídku obrazů.
autor: Mgr. Petr Jelínek
23. 10. 2018

Mohli jsme se kochat automatickou kresbou, podivnými figurínami, malými keramickými soškami, či vyobrazením snu kresbou nebo pro nás zdánlivě obyčejnými fotkami. Po prohlédnutí všech vystavených exponátů jsme se všichni sešli v jedné místnosti a pan Martinec nám začal vykládat o sobě a hlavně o jeho dílech.

Dozvěděli jsme se například něco o fetišismu (ne o úchylkách, ale o magických předmětech), který byl k vidění na jeho figurínách. Dále nám vyprávěl také o svých snech a o tom, jak je zachytil na papír. Také nám ukázal svůj sešit, do kterého si maloval právě to, co ho napadlo – automatickou kresbu.

Po výkladu a po položených otázkách jsme si mohli vernisáž prohlédnout ještě jednou s pocitem, že něco již o dílech víme a můžeme je lépe pochopit. Po dvou kulturních hodinách už následovala cesta z muzea směrem k našim domovům.

 

Autor: Jakub Skopový (kvinta)