Vánoční besídka

Jako každý rok se i letos konala společná vánoční besídka na naší škole. Uskutečnila se v pátek 21. prosince v Laritmě. Tentokrát ji měla pod taktovkou třída sexta.
autor: Mgr. Petr Jelínek
21. 1. 2019

Už začátkem prosince jsme se dozvěděli téma, které bylo ,,Televizní Vánoce". V čase před besídkou byly už tradičně po škole rozmístěny předměty, za které jsme mohli získat plusové body. Letos to byly ovladače. Upřímně musím říct, že naše třída se v této disciplíně nijak zvlášť nesnažila. Člověk si dobře rozmyslí, jestli kvůli papírovým ovladačům bude vstávat o hodinu dřív, aby mohl jít do školy dostatečně brzo a nějaké ukořistit. Pro mě osobně má spánek rozhodně větší cenu. To je taky rozdíl mezi staršími a mladšími ročníky- i letos byly nejzapálenějšími třídami prima a sekunda.

V pátek 21. prosince už v deset hodin se všechny třídy kromě sexty řadily dole v aule, přestože začátek besídky byl naplánován až na hodinu jedenáctou. No, očividně se učitelé, kteří nám pokyn k seřazení dali, nemohli dočkat.

O půl hodiny později jsme už seděli  Laritmě, sexta doladila poslední drobnosti a besídka začala. Nutno podotknout, že skoro o půl hodiny dřív, než byl původní plán. Moderátorskou dvojicí byla Kačka Barnová a Honza Černý.

Každá třída si měla připravit scénku na téma, které si vylosovala. Mezi nejvtipnější určitě patřily televizní noviny oktávy a 13. komnata třídy septimy. Jako speciální disciplínu zvolili sextáni Stardance. Moderátorem tanečních kreací byl Tim Uhle, který vždy vyvolal zástupce z jedné třídy, buď jednotlivce nebo dvojici. Jejich úkolem bylo předvést tanec. Toto zadání se ukázalo býti dosti nepřesné, takže jsme měli možnost vidět různé pojetí slova tanec, přes vážný tanec ve dvojících po video z bruslení bruslařských mistrů.

Na závěr jsem dvěma sextánům položila otázku, co bylo na přípravě a organizaci besídky nejtěžší. Oba dva se shodli na tom, že nejtěžší bylo vybrat téma. Z vlastní zkušenosti vím, že vymyslet téma na školní akci se ze začátku zdá jako nesplnitelný úkol, protože  pořadatelé vždy mají pocit, že všechna témata jsou již vyčerpána. Dalším kamenem úrazu nebyla kupodivu domluva mezi sextány ve třídě, ale domluva s třídami ostatními, které měly za úkol poslat scénky.

Organizace prý jinak probíhala hladce, nedošlo k žádným velkým hádkám ani roztržkám. Tyto názory mi poskytla Adéla Pospíšilová a Tomáš Repčík.

Magdalena Žohová (septima)

Souvisejicí galerie