Angličtina pro základní školy

Dne 20.11.2019 jsme opět přivítali žáky ZŠ z Aše a Hazlova, aby si upevnili a doplnili znalosti a dovednosti v angličtině. Dorazilo 14 žáků, kteří byli rozděleni do dvou skupin a ve dvou vyučovacích hodinách si mohli vyzkoušet práci v jazykových učebnách.
autor: Mgr. Petr Jelínek
26. 11. 2019

V jedné hodině si procvičili přídavná jména ve třech aktivitách. Nejprve si zahráli hru KAHOOT na školních mobilech a s použitím interaktivní tabule, následoval poslech písně s doplňováním chybějících adjektiv a na závěr žáci soutěžili ve skládání Trimina.

Hodina druhá byla zaměřena na procvičení nepravidelných sloves. V první části žáci pracovali s chrombooky, opakovali správnou výslovnost jednotlivých slovesných tvarů podle naučného videa. Nasazená sluchátka jim pomohla pracovat individuálním tempem. V druhé části hodiny si ve skupinkách po třech zahráli variantu oblíbené stolní hry Dobble, zaměřené - jak jinak - na přítomné a minulé tvary nepravidelných sloves.

Obě vyučovací hodiny si všichni, žáci i pedagogové, užili a všichni se těšíme na další spolupráci.