Biologie pro žáky ZŠ

21. 10. 2019 proběhlo praktické cvičení z biologie v rámci udržitelnosti projektu z IROP „Modernizace vybavení školy„ určené pro žáky ZŠ.
autor: Mgr. Petr Jelínek
24. 10. 2019

Cvičení bylo zaměřené na poznávání světa pod mikroskopem. V první části byli žáci seznámeni s prací s mikroskopem a zhotovováním dočasných preparátů. V další části kurzu si žáci připravovali a následně pozorovali preparáty sami. Jako téma pro pozorování bylo zvolena buněčná stavba organismů. Žáci pozorovali jako zástupce jednobuněčných organismů řasu zrněnku a pučící buňky kvasinek. Jako zástupce mnohobuněčných byl zvolen měřík příbuzný a zároveň byla připomenuta fotosyntéza. Následně si žáci zhotovili preparát lístku mechu a pozorovali chloroplasty, ve kterých fotosyntéza probíhá. Byl zdůrazněn základní význam fotosyntézy pro život na Zemi. V závěrečné části kurzu žáci pozorovali trvalé preparáty parazitických živočichů člověka. Viděli např. veš, blechu, klíště, tasemnici aj. Žáci pracovali s velkým zaujetím, bylo vidět, že je svět pod mikroskopem zaujal a práce s mikroskopem bavila.  

Luboš Lhoták