CLOUD

Ano, může být nebezpečný a ví o nás skoro všechno. Správně, i internet byl také jedním z témat prezentace, která se uskutečnila 26. 4. 2019 čtvrtou hodinu v učebně fyziky pod vedením Lukáše Karbana.
autor: Mgr. Petr Jelínek
14. 5. 2019

Prezentace trvala 45 minut a hlavním tématem byl CLOUD. A co to je ten "cloud"? Je to metoda přístupu k využití výpočetní techniky. Není to fyzický objekt, ale rozsáhlá síť všech propojených serverů. Asi jako všechno má i cloud své výhody a nevýhody. Jednou z výhod jest například absence nutnosti znát principy funkčnosti SW a HW, avšak nevýhodou se jeví závislost na připojení k internetu.

V informatice se momentálně učíme o správném prezentování a vytváření prezentace. Všimla jsem si, že Lukáš jel přesně podle osnovy. A tím pádem byla prezentace velmi zajímavá a povedená. Na závěr jsme měli prostor na dotazy, kterých příliš nebylo, protože my, dívky, se v této problematice příliš nevyznáme, ale chlapci navazovali na téma, komunikovali a zajímali se o dané téma.

Tímto bych chtěla jménem celé kvarty poděkovat za ukázkovou prezentaci se vzdělávacími prvky. Pevně věřím, že nám nové informace o cloudu zůstanou ještě dlouho v hlavě.

                                      

Autor:  Anna Perglerová (kvarta)