ENVIRONMENTÁLNÍ KURZ KVINTY 2019

Týden plný chození, obdivování přírodních krás, hledění do minulosti klášterů, navštěvování dolů a vaření v kuchyňkách jsme absolvovali my, kvintáni, v termínu 23.-26.9.2019 v doprovodu učitelů L Lhotáka a J. Staňka.
autor: Mgr. Petr Jelínek
16. 10. 2019

Tento turistický kurz byl se vším všudy! Špatné počasí nebylo výjimkou, ale nic nás nezastavilo od chození, což se odrazilo na konečném součtu kilometrů a tj.: 65,8 km za čtyři dny. Náš kurz začal dojezdem do Horního Slavkova a následným ubytováním v Penzionu u Ropáků, avšak ani chvilku jsme neotáleli a hned jsme vyrazili do Botanické zahrady v Bečově, kde jsme měli prohlídku s průvodcem a ke konci i chvilku na projetí se v loďkách. Následovalo pak krásných asi 8 km do kopce o úhlu 55 stupňů (což jsme nevěděli, že nás čeká a po příchodu jsme padli za vlast).

Ráno, po zdravé snídani, většinou v podobě čínské polévky, naše kroky zamířily do Lokte s cílem podívat se na Svatošské skály. Cestu 2x 6 km jsme přežili a těšili jsme se na oběd do Lokte. Na závěr dne nás pan kolega Lhoták ještě provedl krásnou procházkou kolem hradu Lokte (opět 3 km). Co nikdo nečekal ale bylo to, že cestou zpátky pan autobusák nevzal 6 členů naší posádky, a proto jsme museli dojet ve dvou skupinách.

Ve středu jsme vyrazili až za Krásno, toť jest tzv. ,,DŮL JERONÝM", kam se šlo z Krásna 6km. Měli jsme prohlídku přímo v dolu s paní průvodkyní. Všem byla zima, ale přežili jsme ji. Cestou zpět jsme se ještě stavili na kamenné Krásenské rozhledně, která měla 120 schodů a 25 m do výšky. Z vrcholku jsme viděli Horní Slavkov, Krásno a CHKO Slavkovský les. Ve vesnici jsme poté šli do Hornického muzea, kde jsme se projeli "úžasným" vláčkem za 20 korun kolem ostrůvku. Celá prohlídka trvala asi hodinku a moc jsme si jí užili. Když jsme pomysleli na následující 4 km na ubytovnu, přišlo nám to jak nic. Večer se vařilo kakao se šlehačkou pro celou třídu, všichni jsme seděli pospolu, smáli se a srkali to nejlevnější kilové kakao z Tesca. Ale co si budem povídat. S rozpuštěnou čokoládou a půlkou pytle kakaa v mléku to vážně stálo za to!

Poslední den jsme se už s krosnami na zádech vyjeli podívat do kláštera Teplá. K němu jsme od nádraží šli asi 1,5km bez krosen a prohlídka trvala cca hodinku. Následoval oběd a dvou hodinová cesta domů.

Celkově bych výlet ohodnotila spíše kladně, jelikož jsme se více poznali s učiteli a udělali jsme něco pro své zdraví. Také jsme se naučili, jak být zodpovědní a jak se o sebe postarat, aneb takové zkus přežít na čínských polévkách a podobně. Tímto, jménem celé kvinty, děkuji za možnost podívat se na takovou spoustu míst pěkně po svých a za tak fajn učitele.

Anna Perglerová, kvinta