Projekt Edison v roce 2019

Také v letošním roce proběhl projekt Edison, kterého se opět účastnili žáci kvinty, sexty a septimy. Tentokrát přijelo osm stážistů: Daphne z Turecka, Alva z Číny, Pranali z Indie, Mutia z Indonésie, Bohdan z Ukrajiny, Houssem z Tunisu, Nazrin z Ázerbájdžánu a Flora z Taiwanu.
autor: Mgr. Petr Jelínek
4. 3. 2019

Letos jsme projekt pojali trochu jinak. Rozdělení do čtyř skupin bylo poprvé zcela v režii žáků. Skupiny se proměnily v cestovní kanceláře, každá si vytvořila svůj název a logo a během projektového týdne žáci pracovali na krátkých videích a propagačních materiálech, které měly blíže představit země, z nichž stážisté přijeli. V pátek proběhla tradiční prezentace. Každá skupina nejprve představila své video a žáci kvarty poté formou hlasování hodnotili, které se jim líbilo nejvíce. Vzhledem k tomu, že všechna čtyři videa byla opravdu nápaditá a zdařilá, nebyl to nijak jednoduchý úkol. Následně v prvním patře vytvořila každá skupina stánek, kde prezentovala své propagační materiály. Také za ně se získávaly hlasy od mladších žáků, ke kvartánům tentokrát přibyla ještě prima a tercie. K bodům za stánky a za videa se na závěr přičetly ještě body, které jednotlivé skupiny dostaly během předcházejících čtyř dnů za svou práci od stážistů. Pak už zbývalo jen rozloučení s našimi osmi milými hosty, jako vždy velice emotivní, sečtení bodů a vyhlášení vítězů. Největší počet bodů (a tím i tradiční odměnu pro vítěze, pizzu) nakonec získala čtvrtá skupina, s těsným náskokem před skupinou první.

Nová podoba projektu žáky vesměs zaujala, objevily se také kritické připomínky, které vezmeme v úvahu při organizaci projektu Edison v příštím roce. Rády bychom na závěr poděkovaly všem žákům, kteří během projektu aktivně pracovali, vznikla obdivuhodná videa i pozoruhodné propagační předměty, což nás opravdu potěšilo. Zvláštní dík samozřejmě patří těm, kteří stážistům poskytli ubytování ve svých rodinách, bez jejich pomoci by se Edison vůbec nemohl uskutečnit. Děkujeme tedy Marku Adamovi, Filipu Štecherovi, Danice Fischerové, Natálii Walchetsederové, Michaelu Trgovi, Danu Balogovi, Magdaleně Žohové a Mirce Talánové.

Olga Krátká, Romana Žibrická