Matematika pro ZŠ

V pátek 31. 5. 2019 proběhla další část programu praktických cvičení pro žáky základních škol v rámci projektu IROP „ Modernizace vybavení školy“, tentokrát v matematice.
autor: Mgr. Petr Jelínek
7. 6. 2019

Cílem bylo procvičení, doplnění znalostí i praktických dovedností. Celým programem se prolínalo téma mnohoúhelníku- před. trojúhelníku a šestiúhelníku.

Žáci 7. -9. tříd základních škol z Aše a Hazlova se v úvodu rozdělili na dvě skupiny. První skupina pracovala s p. učitelkou  A. Březinovou v učebně matematiky, druhá skupina s p. učitelkou L. Horkou v učebně IT.

 

Práce v učebně IT – žáci pracovali samostatně (každý u svého počítače).

V první části se žáci seznámili se základními vlastnostmi a možnostmi práce v Geogebře, před. její využití v planimetrii.

Ve druhé části řešili konkrétní konstrukční úlohy- konstrukce kružnice trojúhelníku opsané a vepsané, tečna ke kružnici. Kromě samotné konstrukce si žáci vyzkoušeli různé možnosti grafického nastavení a zobrazení, které  Geogebra umožňuje.

 

Práce v učebně matematiky – žáci se rozdělili do dvojic.

V první části jsme se věnovali netradiční stereometrii podle Mac Mahona, se zaměřením na prostorovou představivost žáků. Současně si žáci ověřili své kombinatorické schopnosti.

Ve druhé části si žáci vyzkoušeli hříčky s barevnými dřívky se zaměřením na šestiúhelníky, kosočtverce a lichoběžníky a ověřili si své znalosti a dovednosti o rovinných obrazcích.

 

Anna Březinová

Lenka Horká