Olympiáda z českého jazyka

Dne 25. listopadu 2019 se na našem gymnáziu v průběhu druhé a třetí vyučovací hodiny konala Olympiáda z českého jazyka. Již tradičně obsahovala dvě části. A to část mluvnickou a část slohovou. Část mluvnická obsahovala pět úloh.
autor: Mgr. Petr Jelínek
12. 12. 2019

Na první pohled se nemusí zdát, že je úloh mnoho, avšak při přemýšlení nad správnými odpověďmi se dosti zapotíte. Zkuste například napsat pět slov obsahujících slovo leč a uvést slovníkový význam onoho slova. Či zkuste vymyslet šest slov s příponou -iště, přičemž tři z nich musí být odvozeny od podstatného jména a tři z nich od slovesa. Věřím, že po chvilce zamyšlení určitě na nějaká slova přijdete.

V části slohové na nás čekal nadpis, ke kterému jsme dostali za úkol volným stylem napsat 20 až 25 řádků dlouhý text. Letos se naše slohová práce jmenovala: Co všechno umí podzim. K tomuto tématu se dle mého názoru nejvíce hodí líčení, avšak styl nebyl jasně zadaný.

V naší kategorii se žáci kvinty umístili následovně: na 2. místě Matěj Pokorný se 41 body, na 9. místě Jiří Fejtek s 29 body, na 12. místě Anna Perglerová s 27 body a na 13. -14. místě Zuzana Novotná s 26 body.

Určitě mohu říci, že nám soutěž umožnila řádně procvičit mozkové závity a nebylo marné se jí zúčastnit.

Autor: Jiří Fejtek (kvinta)