Přírodovědný badatelský klub zahájil svou činnost

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se uskutečnila první schůzka Badatelského přírodovědného klubu, který je zaměřen na biologii, fyziku a chemii. Klub navštěvují žáci ze sekundy a tercie, jmenovitě Matěj Brabec, Kamila Džupinová, Albert Plevný, Jan Žibrický, Štěpán Drofa, Vojtěch Mastík, Tereza Šperlová, Viktorie Dobešová a Vít Veselý.
autor: Mgr. Petr Jelínek
28. 11. 2019

Jako první jsme měli fyziku pod vedením paní učitelky Březinové. Po příchodu do laboratoře fyziky jsme zasedli do lavic k počítačům a zkoušeli spustit aplikaci Neulog, která zaznamenává rychlost,  zrychlení tělesa či dobu pohybu tělesa mezi dvěma časovými bránami. Dvěma členům se aplikaci podařilo spustit hned napoprvé, některým se spustila až na podruhé nebo na potřetí. Nakonec se nám ji podařilo spustit alespoň na čtyřech počítačích, a tak jsme mohli s pokusy a měřením začít. Připojili jsme senzory k počítači, sestavili uspořádání pokusů pro měření a začali jsme s vlastním měřením, které bylo zábavné a pro nás velmi přínosné. Naučili jsme se ovládat uvedený program, během měření jsme vyfotili pár fotek, vše uklidili zpět, rozloučili s paní učitelkou a odešli domů.

A co dodat na závěr? První schůzka byla super! Pobavili jsme se a vyzkoušeli něco nového, co jsme dosud neznali, ověřili jsme si některé znalosti z kinematiky prakticky a už teď se nemůžeme dočkat dalšího čtvrtka, kdy by nás měla čekat biologie s panem učitelem Lhotákem.