Přednáška o bezpečnosti na internetu

Dne 20. 3. 2019 naši školu navštívil pan Lukáš Karban, který se profesně zabývá IT a počítačovými sítěmi, aby nás informoval o efektivních způsobech, jak chránit svá data na internetu.
autor: Mgr. Petr Jelínek
28. 4. 2019

V první řadě jsme byli informováni, že cokoliv, co nahrajeme na internet, tam také zůstane. Byť jsou naše bývalé příspěvky skryty ostatním uživatelům i nám samotným, často zůstávají i nadále uloženy na serverech společností jako je Google nebo Facebook.

Dále jsme probrali základ bezpečnosti na internetu - silné heslo. Velká řada lidí stále využívá hesla jako 123, miláček, nebo datum svého narození. Tato hesla nejsou ale vůbec bezpečná, neboť je na ně velmi snadné přijít. Také není dobré používat jedno heslo pro vícero účtů. Správné heslo by nejlépe mělo být změtí čísel, číslic a znaků. Důležité je také jej pravidelně obměňovat.

Následně jsme byli poučeni o významu zálohování. Nikdo nechce přijít o seminární práci den před odevzdáním, proto by naše důležitá data měla být uložena na vícero místech.Může se jednat o cloudová úložiště nebo hardwarové přenašeče jako CD, DVD, USB.

Po demonstrování konkrétních způsobů ochrany našich dat následovala diskuze, kdy jsme panu Karbanovi pokládali různé otázky. Mezi probíranými tématy byla krádež identity, zabezpečení pomocí otisku prstu, či čínský sociální experiment.

 

Autor: Aneta Lopušková (oktáva)