Předvánoční praktické cvičení pro žáky ZŠ „Hrátky s ELEKTŘINOU“

V pondělí 16. prosince jsme na půdě ašského Gymnázia přivítali žáky ze ZŠ z Aše, Hazlova a Hranic. Dvacet žáků základních škol si pod vedením zkušených studentů ze sexty ověřilo své znalosti a dovednosti z elektřiny.
autor: Mgr. Petr Jelínek
17. 12. 2019

V úvodu se všichni žáci – účastníci praktických cvičení rozdělili do pracovních skupin a obdrželi základní informace o průběhu cvičení, současně obdrželi pracovní listy.

Vše se točilo kolem elektřiny: zapojování jednoduchých elektrických obvodů, měření napětí, odlišnosti sériového a paralelního zapojení, diagnostika látek podle elektrické vodivosti (vodiče – nevodiče), sestavení jednoduchého galvanického článku, vedení elektrického proudu v kapalinách a závěr praktických cvičení doplnila ukázka jiskrového výboje a výboje v plynech.

Díky svým asistentům, jmenovitě Adamovi, Tomášovi, Radimovi a Filipovi, studentům sexty, a také aktivitě všech účastníků proběhla celá akce bez problémů a žáci si ji náležitě užili.

Anna Březinová