Praktické cvičení pro žáky ZŠ „Rande s ELEKTŘINOU“

Poslední lednové pondělí jsme na půdě ašského Gymnázia přivítali 20 žáků ze základních škol z Aše, Hazlova a Hranic. Společně jsme pronikli do tajů vedení elektrického proudu v látkách pevných, kapalných a plynných.
autor: Mgr. Petr Jelínek
30. 1. 2019

V úvodu se všichni žáci – účastníci praktických cvičení rozdělili do pracovních skupin a obdrželi základní informace o průběhu cvičení, současně obdrželi pracovní listy s dílčími pokyny – úkoly.

V první sérii úkolů si žáci postupně ověřili, které látky jsou elektrickými vodiči a které se chovají jako nevodiče – izolanty. Své poznatky zapisovali do tabulky. Dále si ověřili dovednosti se zapojováním jednoduchých obvodů a vyzkoušeli si měření elektrického napětí voltmetrem. Ve druhé sérii si žáci zhotovili jednoduché galvanické články a změřili jejich napětí voltmetrem, současně se seznámili s chemickými účinky elektrického proudu při galvanickém pokovování. Ve třetí, závěrečné části, se žáci seznámili se základními poznatky vedení elektrického proudu v plynech. Tato část byla doplněna demonstračními ukázkami jiskrového výboje, výboje v různých plynech a výboje v plynu za sníženého tlaku.

Věřím, že si účastnici tuto akci užili a přesvědčili se, že fyzika není jen teoretická věda plná vzorečků, ale také praktická a užitečná součást každodenního života, a z tohoto pohledu  není třeba se jí obávat.

Děkuji touto cestou také svým asistentům Ivě, Adamovi, Samuelovi a Tomášovi, kteří se aktivně podíleli na přípravě a přispěli ke zdárnému průběhu akce.

Anna Březinová