Praktické cvičení pro žáky ZŠ zaměřené na chemii

V pondělí předvánočního týdne se na dvě vyučovací hodiny sešlo na našem gymnáziu 20 žáků druhých stupňů základních škol z Aše, Hranic a Hazlova, aby společně „nakoukli“ pod pokličku analytické chemie, která nepatří mezi základní, běžně vyučovaná, odvětví chemie.
autor: Mgr. Petr Jelínek
9. 1. 2019

Nejprve se žáci – návštěvníci dozvěděli, co je její hlavní náplní a pak jsme společně odvozovali, kde všude má praktické uplatnění.

V druhé části se žáci některé z teoretických poznatků pokusili prakticky uplatnit při zkoumání vitamínu C a jeho vlastností. V různých vzorcích ovoce, zeleniny, v prodávaných tabletách a dokonce i v limonádě přinesené na svačinu dokázali přítomnost vitamínu C. S využitím titrace, což je jedna z metod umožňující stanovit množství látky v daném vzorku, pak určili jeho přibližné množství.

Věřím, že kromě vyplněných pracovních listů a dobrého pocitu z toho, že nemuseli být ve škole a učit se, si naši návštěvníci odnesli nějaké nové informace a trochu odhodili strach z chemie, která nebývá právě nejoblíbenějším předmětem.:-)

Hedvika Millionová