Uzavření školy 6. 11. 2019

Vážení rodiče, zákonní zástupci, vzhledem k tomu, že se většina zaměstnanců Gymnázia Aš zapojí dne 6. 11. 2019 do stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství, nejsem v tento den schopen zabezpečit výuku žáků školy. Z tohoto důvodu zůstane škola 6. 11. 2019 uzavřena.
4. 11. 2019
autor: Mgr. Petr Jelínek

Důvody stávky učitelů ašského gymnázia

Poslanecká sněmovna se v prosinci roku 2017 usnesla, že platy pedagogů by do roku 2020 měly vzrůst na 130 % průměrné mzdy v ČR. Proč? Podle zprávy OECD z téhož roku, totiž platy pedagogů, porovnávané s platy ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků činily v průměru 61 %. V sousední SRN, dle téhož srovnání, 99 %, v Rakousku 90 %, v Polsku 82 %. Hůře na tom bylo ze sousedních států pouze Slovensko.

Jak se situace změnila za dva roky? Pedagogové u nás si polepšili o 3 %. Jsou teď na 64 %, což představuje 110 % průměrné mzdy v ČR. Deklarovaný růst na 130 % se nekoná, poslední návrh premiéra a ministra školství by vylepšil bilanci o 8 %, do tarifních složek mzdy. Netarifní složky vypadají tak, že v průměru na jednoho učitele připadá 5-7 %, u ostatních administrativních pracovníků mimo školství a vysokoškoláků se pohybuje mezi 8-12 %.

ČR vydává na školství 3,5 % z HDP, průměr v zemích OECD činí 5 %. Školství tedy není tolik deklarovanou prioritou ani minulých vlád zprava- zleva, ani vlády současné.

Považujeme za legitimní možnost a právo ukotvené v Základní listině práv a svobod, bránit se proti tomu, jak z nás dlouhodobě vlády této země dělají svá rukojmí, stávkou.

 

Za stávkový výbor Gymnázia Aš Mgr. J. Staněk, Mgr. O. Krátká