Virtualizace

Ve dnech 17. 4. a 19. 6. 2019 se třída septima zúčastnila praktických cvičení na téma virtualizace pod vedením Lukáše Karbana, který pracuje v IT oboru a zabývá se počítačovými sítěmi.
autor: Mgr. Petr Jelínek
24. 6. 2019

Při prvním cvičení jsme se snažili vytvořit virtuální modul počítače na našem procesoru, např. Ubuntu. Napodruhé jsme si zopakovali, co to virtualizace je a kdy můžeme na sobě navzájem nezávislé virtuální počítače využít a jak je vytvořit a správně nastavit.

Autor: Dohnalová, Žohová (septima)