Zeměpis pro ZŠ

V pátek 31. 5. 2019 proběhla další část programu praktických cvičení pro žáky základních škol v rámci projektu IROP „ Modernizace vybavení školy“, tentokrát zaměřená na zeměpis.
autor: Mgr. Petr Jelínek
7. 6. 2019

Cílem programu bylo ukázat žákům ZŠ možnosti získání aktuálních údajů k obyvatelstvu a praktické vyzkoušení práce s moderními GIS mapami.

Žáci 7. -9. tříd základních škol z Aše a Hazlova pracovali v odborné učebně zeměpisu a k práci využili chromebooky.

V první hodině jsme zjišťovali aktuální údaje o obyvatelích – počet obyvatel světa či určité oblasti, počet obyvatel k určitému dni, tempo růstu populace, největší světové aglomerace, podrobné údaje o některých zemích, animované grafy, časové řady a jiné zajímavé údaje.

Druhá hodina byla zaměřena na práci s mapovými servery (mapy.cz, mapy google, chytremapy.cz )

Žáci se seznámili s funkcemi jednotlivých serverů, prakticky si vyzkoušeli práci s těmito portály a řešili konkrétní úkoly.

 

Tomáš Kozel