Zeměpisná olympiáda - krajské kolo

Dne 20. března 2019 se v Sokolově konalo Krajské kolo zeměpisné olympiády. Soutěž byla již tradičně rozdělena do tří částí. Na každou z nich byl vyměřený čas 60 minut.
autor: Mgr. Petr Jelínek
2. 4. 2019

V první části jsme pracovali s atlasem. Vyhledávali jsme informace týkající se importu či exportu surovin jednotlivých zemí, doplňovali jsme s pomocí atlasu text o Měsíci a jeho vlivu na Zemi, nebo zde byla úloha zaměřená na státy, které vznikly po rozpadu Jugoslávie, a jejich porovnávání.

Další část prověřila naše všeobecné zeměpisné znalosti. Zde byla například úloha o různých druzích elektráren. Měli jsme za úkol porovnat výhody a nevýhody jednotlivých druhů a rozhodnout na základě našich znalostí, které země využívají daný druh elektrárny nejvíce. Dále tu byla úloha zaměřená na laviny - na to proč vznikají, jaké to má důsledky, kdy se vyskytují nejčastěji atd.

Poslední praktická část byla tentokrát zaměřená na obyvatelstvo. Objevila se otázka na přirozený přírůstek obyvatelstva, nebo třeba index stáří obyvatelstva (počet obyvatel nad 65 let děleno počtem obyvatel pod 15 let). V jedné úloze jsme také počítali konkrétně podíl jednotlivých věkových kategorií v různých státech.

Letos jsem v kategorii C vybojoval třetí místo, avšak jsem byl jen 3 body za vítězem kategorie, takže bohužel nepostupuji. Zmíním také úspěch reprezentanta našeho gymnázia v kategorii A Matěje Brabce, který vybojoval první místo. Musím také uznat, že letos bylo zadání pro primu velmi obtížné, a tak Matějovi patři velký respekt. V této kategorii se však nepostupuje dále. Takže zbývá jen doufat, že to Matějovi vyjde i příště (a mně snad taky) a pojedeme do celostátního kola.

 

Autor: Jiří Fejtek (kvarta)