Distanční vzdělávání pro vyšší stupeň gymnázia

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 omezuje provoz středních škol.
2. 10. 2020
autor: Mgr. Petr Jelínek

Vyšší stupeň gymnázia přejde na distanční formu vzdělávání. Vyučování bude probíhat podle rozvrhu hodin na Škole online, kde také najdete infomace ke způsobu výuky jednotlivých předmětů. Nižší stupeň gymnázia se bude nadále vyučovat prezenční formou vzdělávání.