Kino v LaRitmě

Dne 6. 12. 2019 byly třídy sekunda, tercie a kvarta v LaRitmě se podívat na animovaný film o pádu berlínské zdi s názvem Fany a pes.
autor: Mgr. Petr Jelínek
6. 1. 2020

Film pojednával o tom, jak bylo Německo rozděleno na dvě části: západní Německo, kde vládla demokratická strana, a východní Německo, kde vládla strana komunistická.

Příběh se odehrával ve východním Německu, kde kamarádka jedné dívky jela na dovolenou do Maďarska, odkud chtěli utéct do západního Německa. Ale uzavřely se hranice, jenomže za dva dny se otevřely a mohli utéct do západního Německa.

Narostla také nespokojenost občanů, kteří zůstali ve východním Německu a začali se tedy pořádat demonstrace proti komunistické straně. Nakonec se komunistická strana vzdala své moci a padla hranice mezi západním a východním Německem. 

Spíše bychom příště uvítali i dokumentární film, abychom více porozuměli tehdejší době.

 

 

Autoři: Tomáš Ho, Honza Nguyen, Filip Bufka (kvarta)