Okresní kolo v zeměpisné olympiádě

Dne 19. 2. 2020 se na Gymnáziu Cheb konalo Okresní kolo v zeměpisné olympiádě.
9. 3. 2020
autor: Mgr. Petr Jelínek

Ráno jsme už časně vyráželi s panem učitelem Mgr. Tomášem Kozlem. Náš tým se skládal že čtyř členů, kteří milují zeměpis. A to jsou Leonidas Šilov (prima), Matěj Vrabec (sekunda), Honza Nguyen (kvarta) a Jiří Fejtek (kvinta).

Byli jsme rozděleni na čtyři třídy podle věkové kategorie. Ve všech třídách začala zeměpisná olympiáda testem bez atlasu a úkoly byly zaměřené na teorii. Jako druhý úkol následoval test s atlasem. A to vyhledávání zadaných míst. A posledním testem byla praktická část s atlasem, která nás prověřila ze znalosti teorie, tak i z toho, jak dokážeme pracovat s atlasem. Na první dva testy jsme měli časový limit 45 minut, ale u posledního testu, jelikož byl nejtěžší, tak jsme dostali celých 60 minut.

Po skončení zeměpisné olympiády jsme se ještě nedozvěděli výsledky, ale náš tým věří jenom v nejlepší výsledky, protože jsme se velmi snažili a do soutěže vložili všechny síly.

Autor: Honza Nguyen (kvarta)