Informace k výuce od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 17. května je umožněna osobní přítomnost žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia na vyučování bez rotace. To znamená, že od 17. května se do školních lavic vrací třídy Prima, Sekunda, Tercie a Kvarta.
12. 5. 2021
autor: Mgr. Petr Jelínek

Oproti současnému stavu se také mění frekvence testování žáků. Od 17. května se žáci testují pouze jednou týdně, a to bezprostředně po příchodu do školy. Abychom vše organizačně zvládli a aby nedocházelo k zbytečnému narušování výuky, bude testování probíhat v pondělí v 7:30 v těchto učebnách: Prima - učebna Primy, Sekunda - učebna matematiky, Tercie – učebna Tercie a Kvarta – učebna dějepisu.

Místo školního testování je možnost předložit jiné řádné listinné potvrzení od zdravotnického zařízení o negativním výsledku testu na onemocnění COVID-19, který není starší než 48 hodin. Potvrzení o negativním výsledku testu lze nahradit také potvrzením, které vydalo zdravotnické zařízení a které dosvědčuje prodělání nemoci COVID-19 s tím, že od pozitivního výsledku testu neuplynulo více než 90 dní. Další možností je předložení potvrzení o dokončeném očkování proti nemoci COVID-19, kdy od poslední předepsané dávky uplynulo alespoň 14 dnů.

Pokud žák nepodstoupí testovaní, nebo ho nenahradí výše uvedeným dokladem, nebude se moci účastnit prezenčního vzdělávání a škola nebude zajišťovat distanční způsob vzdělávání.

Petr Jelínek