Informace k výuce od 24. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 24. května je umožněna osobní přítomnost všech žáků naší školy na vyučování. Stále platí nutnost mít zakryté dýchací cesty minimálně zdravotnickou rouškou a pravidelné testování žáků na onemocnění COVID-19.
19. 5. 2021
autor: Mgr. Petr Jelínek

Vzhledem k tomu, že v pondělí začíná státní část maturitní zkoušky, dojde k úpravě rozvrhů jednotlivých tříd. Všechny změny najdete ve Škole online.

V pondělí 24. května proběhne testování žáků podle tohoto rozpisu.

 

Místo školního testování je možnost předložit jiné řádné listinné potvrzení od zdravotnického zařízení o negativním výsledku testu na onemocnění COVID-19, který není starší než 48 hodin. Potvrzení o negativním výsledku testu lze nahradit také potvrzením, které vydalo zdravotnické zařízení a které dosvědčuje prodělání nemoci COVID-19 s tím, že od pozitivního výsledku testu neuplynulo více než 90 dní. Další možností je předložení potvrzení o dokončeném očkování proti nemoci COVID-19, kdy od poslední předepsané dávky uplynulo alespoň 14 dnů.

Pokud žák nepodstoupí testovaní, nebo ho nenahradí výše uvedeným dokladem, nebude se moci účastnit prezenčního vzdělávání a škola nebude zajišťovat distanční způsob vzdělávání.