Návrat nižšího stupně gymnázia do lavic

Od pondělí 3. května mohou do školy nastoupit žáci nižšího stupně gymnázia, avšak pouze v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.
27. 4. 2021
autor: Mgr. Petr Jelínek

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 3. května mohou do školy nastoupit žáci nižšího stupně gymnázia, avšak pouze v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

  1. května nastoupí na prezenční výuku třídy Prima a Sekunda, ostatní třídy se nadále vzdělávají distanční formou vzdělávání a 10. května pak nastoupí na prezenční výuku třídy Tercie a Kvarta a ostatní třídy se budou vzdělávat distanční formou.

Podmínkou pro povolení vstupu žáků do budovy školy je, že žák nemá příznaky onemocnění COVID-19 a má zakryté dýchací cesty chirurgickou rouškou nebo respirátorem. Žáci budou testováni dvakrát týdně (tzv. samoodběrem prostřednictvím MŠMT dodaného antigenního testu) před vyučováním, a to každé pondělí a čtvrtek. Místo školního testování je možnost předložit jiné řádné listinné potvrzení od zdravotnického zařízení o negativním výsledku testu na onemocnění COVID-19, který není starší než 48 hodin. Potvrzení o negativním výsledku testu lze nahradit také potvrzením, které vydalo zdravotnické zařízení a které dosvědčuje prodělání nemoci COVID-19 s tím, že od pozitivního výsledku testu neuplynulo více než 90 dní. Další možností je předložení potvrzení o dokončeném očkování proti nemoci COVID-19, kdy od poslední předepsané dávky uplynulo alespoň 14 dnů.

Pokud žák nepodstoupí testovaní, nebo ho nenahradí výše uvedeným dokladem, nebude se moci účastnit prezenčního vzdělávání a škola nebude zajišťovat distanční způsob vzdělávání.

Školní stravování bude od 3. května opět v provozu, a to i pro žáky, kteří se vzdělávají distanční formou.

Všechny důležité informace o testování a návratu do školy najdete na www.testovani.edu.cz

Těším se váš návrat do školy.

Petr Jelínek