Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Aš pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na Gymnázium Aš pro žáky 5. tříd základních škol.
6. 1. 2021
autor: Mgr. Petr Jelínek

Kurzy budou probíhat každou středu od 13. ledna od 17:00 do 19:00 hodin. Vzhledem k epidemiologické situaci budou probíhat zatím pouze online formou.
Zájemci o přípravné kurzy se musí nahlásit na email lenka.horka@gymas.cz. Do emailu uveďte jméno, příjmení a základní školu. Emailem pak obdržíte další informace.

 

Zaměření kurzů: matematika a její aplikace, český jazyk a literatura.

Maximální kapacita kurzů je 60 žáků, přednost mají žáci ZŠ z Aše, Hranic a Hazlova. Cena celého kurzu (tj. 12 lekcí) je 300 Kč.