Testování žáků 22. a 29. listopadu 2021

22. a 29. listopadu proběhne testování na onemocnění covid-19, a to na všech základních a středních školách a konzervatořích zapsaných do školského rejstříku.
18. 11. 2021
autor: Mgr. Petr Jelínek

Obecně několik informací k samotnému testování:

Testování proběhne ve dvou termínech:
22. 11. 2021,
29. 11. 2021.
Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

Netestují se žáci po prodělaném onemocnění, očkovaní nebo ti, kteří se prokáží platným negativním výsledkem testu.
Testující a časy testování jednotlivých tříd - viz. rozpis testování žáků.

Více informací zde.