Změna termínu maturitních a přijímacích zkoušek

V reakci na pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole a vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, MŠMT provedlo úpravy termínů konání maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky.
12. 3. 2021
autor: Mgr. Petr Jelínek

Písemné testy jednotné přijímací zkoušky se uskuteční ve dnech 5. a 6. května 2021 pro víceletá gymnázia. Náhradní termín PT JPZ se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2021.

Didaktické testy maturitní zkoušky se budou konat 24. – 26. května.

Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude (neplatí pro uchazeče, kteří konají opravnou či náhradní zkoušku). V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení (ani přepočtem z průměrů z předmětů v přechozím období). Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT z českého jazyka a literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.