Všechny články

Informace k přijímacímu řízení

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se bude konat 9. června (víceletá gymnázia). Náhradní termín je stanoven na 23. června.

autor: Mgr. Petr Jelínek   14. 5. 2020

Informace pro maturanty

Pokyny pro žáky a zákonné zástupce žáků maturitního ročníku související se znovuotevření školy 11. 5. 2020 za účelem přípravy na maturitní zkoušku.

autor: Mgr. Petr Jelínek   5. 5. 2020

Přípravné kurzy do primy - online zadání

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení MŠMT přerušuje SRPG konání přípravných kurzů k přijímacím zkouškám. Pro uchazeče jsou připraveny sady úkolů a výsledků z ČJ a M, které by se probíraly na přípravných kurzech.

autor: Mgr. Petr Jelínek   11. 3. 2020

Zadávání domácích úkolů

Vážení rodiče, milí žáci, vhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o uzavření škol na dobu neurčitou jsme rozhodli přistoupit k zadávání průběžné domácí práce prostřednictvím skolaonline.cz.

autor: Mgr. Petr Jelínek   11. 3. 2020

Uzavření školy

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je od 11. 3. 2020 až do odvolání zrušena výuka. Žádáme rodiče a žáky, aby sledovali naše webové stránky a Školu online, kde budeme podávat aktuální informace.

autor: Mgr. Petr Jelínek   10. 3. 2020

S tercií v Adorfu za hasiči

V pondělí 2.3. se žáci z tercie, spolu s p. Petříkovou a p. Ponikelským, vydali Egronetem do Adorfu, aby se seznámili s vybavením a činností dobrovolných hasičů a vyzkoušeli své znalosti v oblasti první pomoci.

autor: Mgr. Petr Jelínek   9. 3. 2020

Okresní kolo v zeměpisné olympiádě

Dne 19. 2. 2020 se na Gymnáziu Cheb konalo Okresní kolo v zeměpisné olympiádě.

autor: Mgr. Petr Jelínek   9. 3. 2020

Cesta do hlubin počítače

V pátek 21. února dorazili na naše gymnázium vybraní zástupci základních škol z Aše a okolí, aby pronikli do tajů počítače a osvojili si znalosti v oblasti informatiky.

autor: Mgr. Petr Jelínek   9. 3. 2020

Školní kolo v recitaci na ašském gymnáziu

Každý rok reprezentují studenti naší školu v soutěži sólového přednesu Dětská scéna. I letos byla na nižším stupni našeho gymnázia uspořádána třídní kola, ze kterých postoupili recitátoři do kola školního, které se konalo 19. 2. 2020 v učebně dramatické výchovy.

autor: Mgr. Petr Jelínek   24. 2. 2020

Krajské plavecké kolo v Sokolově

Po úspěšném okrskovém a okresním plaveckém kole jsme jeli do Sokolova na krajské kolo, kde se mezi sebou utkalo šest škol z kraje.

autor: Mgr. Petr Jelínek   19. 2. 2020