Všechny články

Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji dne 30. 4. 2018 a 7. 5. volno pro žáky Gymnázia Aš z provozních důvodů.

autor: Mgr. Petr Jelínek   13. 4. 2018

Den vody

Jako každý rok se na naší škole uskutečnil Den vody, tento rok připadl na 26. března. Jedná se o akci, která má seznámit žáky nižšího stupně základních škol s problematikou hospodaření s vodou, znečištění vody a významu vody pro život vůbec.

autor: Mgr. Petr Jelínek   5. 4. 2018

Krajské kolo zeměpisné olympiády

Dne 23. března 2018 se v budově sokolovského gymnázia konalo krajské kolo zeměpisné olympiády.

autor: Mgr. Petr Jelínek   3. 4. 2018

Školní kolo v halovém pětiboji

27. 2. 2018 - v uvedený den jsme se sešli v hale v ulici Gustava Geipela. Všichni soutěžící jsme se vydali do šaten a převlékli jsme se do sportovního oděvu.

autor: Mgr. Petr Jelínek   15. 3. 2018

Čínská báseň

Čínská báseň… Co si pod tímto pojmem představíte? Báseň z Číny?! Možná… Dějiny čínské poezie se datují až do 2. tisíciletí před naším letopočtem.

autor: Mgr. Petr Jelínek   15. 3. 2018

Malí chemici z Krásné

V pondělí 6. března 2018 navštívily děti naší mateřské školy v Krásné ašské gymnázium. Do prostor školy nás pozval ředitel Gymnázia Aš Mgr. Petr Jelínek. Děti nemohly dospat, aby na vlastní oči viděly chemickou laboratoř.

autor: Mgr. Petr Jelínek   9. 3. 2018

Okresní kolo soutěže z anglického jazyka

Dne 22. února 2018 se skupinka studentů našeho gymnázia vypravila pod vedením Mgr. Romany Žibrické do Domu dětí a mládeže Sova v Chebu, aby reprezentovali naši školu na poli znalostí anglického jazyka.

autor: Mgr. Petr Jelínek   9. 3. 2018

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Dne 20. 2. 2018 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Začalo se kolem deváté hodiny ranní. Test se klasicky skládal ze tří částí.

autor: Mgr. Petr Jelínek   9. 3. 2018

Okrskové kolo v basketballu

6. března 2018 se v hazlovské tělocvičně konalo školní kolo v basketballu.Ráno v 9 hodin se všechny týmy setkaly na nástupu, kde jsme zjistili, kdo s kým a jak se bude hrát.

autor: Mgr. Petr Jelínek   8. 3. 2018

Okrskové kolo v recitaci – úspěchy ašských gymnazistů

Ve čtvrtek 1. března se v AKS konalo okrskové kolo v recitační soutěži, organizované MěDDM Sluníčko Aš. V porotě zasedli herci z chebského divadla a slamer Anatol Svahilec, soutěží provázel absolvent Gymnázia v Aši a student DAMU David Nushart.

autor: Mgr. Petr Jelínek   5. 3. 2018