Všechny články

Letiště

Dne 11.12. 2019 se třída kvarta vypravila na výlet. Cesta byla dlouhá a únavná, výluka mezi Mariánskými Lázněmi a Planou nám také moc dobrou náladu nepřidala. Ale nakonec jsme všichni v klidu dorazili do Prahy.

autor: Mgr. Petr Jelínek   20. 1. 2020

Okresní kolo ve florbalu

Dne 17. 12.2019 se konalo Okresní kolo ve florbalu v Chebu. V půl deváté ráno jsme se všichni sešli ve sportovní tělocvičně Hvězda Cheb.

autor: Mgr. Petr Jelínek   20. 1. 2020

Prima a kvinta na ledě

Dne 18. prosince 2019 jsme žáci primy a kvarty jeli bruslit do Chebu na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

autor: Mgr. Petr Jelínek   20. 1. 2020

Vánoční besídka

Dne 20. prosince 2019 se všechny třídy našeho gymnázia sešly v LaRitmě na vánoční besídce.

autor: Mgr. Petr Jelínek   20. 1. 2020

Kino v LaRitmě

Dne 6. 12. 2019 byly třídy sekunda, tercie a kvarta v LaRitmě se podívat na animovaný film o pádu berlínské zdi s názvem Fany a pes.

autor: Mgr. Petr Jelínek   6. 1. 2020

Předvánoční praktické cvičení pro žáky ZŠ „Hrátky s ELEKTŘINOU“

V pondělí 16. prosince jsme na půdě ašského Gymnázia přivítali žáky ze ZŠ z Aše, Hazlova a Hranic. Dvacet žáků základních škol si pod vedením zkušených studentů ze sexty ověřilo své znalosti a dovednosti z elektřiny.

autor: Mgr. Petr Jelínek   17. 12. 2019

Slavnostní recepce v Mariánských Lázních

Dne 11. 11. 2019 se vydala třída kvinta a septima na slavnostní recepci do Hotelové školy v Mariánských Lázních. Na začátku recepce nás uvítali žáci 4. ročníku a provedli nás po škole. Po prohlídce nás obsluhovali žáci 1. ročníku. Učitelé dostali na přivítanou umíchaný drink- Piña Coladu.

autor: Mgr. Petr Jelínek   12. 12. 2019

Basketbalisté ve formě

Rok se s rokem sešel a stejně tak i basketbalisté s basketbalisty, aneb 22. 11. 2019 se konalo Okresní kolo v basketu pro střední školy v Aši.

autor: Mgr. Petr Jelínek   12. 12. 2019

Školní kolo florbalu

Dne 30. 11. 2019 se konalo školní kolo ve florbalu ve sportovní hale Keller v Aši. V 9:00 hodin vše začalo společným nástupem a seznámením všech zúčastněných s pravidly.

autor: Mgr. Petr Jelínek   12. 12. 2019

Olympiáda z českého jazyka

Dne 25. listopadu 2019 se na našem gymnáziu v průběhu druhé a třetí vyučovací hodiny konala Olympiáda z českého jazyka. Již tradičně obsahovala dvě části. A to část mluvnickou a část slohovou. Část mluvnická obsahovala pět úloh.

autor: Mgr. Petr Jelínek   12. 12. 2019