Všechny články

Zeměpis pro ZŠ

V pátek 31. 5. 2019 proběhla další část programu praktických cvičení pro žáky základních škol v rámci projektu IROP „ Modernizace vybavení školy“, tentokrát zaměřená na zeměpis.

autor: Mgr. Petr Jelínek   7. 6. 2019

Matematika pro ZŠ

V pátek 31. 5. 2019 proběhla další část programu praktických cvičení pro žáky základních škol v rámci projektu IROP „ Modernizace vybavení školy“, tentokrát v matematice.

autor: Mgr. Petr Jelínek   7. 6. 2019

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Dne 16. dubna 2019 jsem se se svými spolužáky Jiřím Fejtkem a Annou Perglerovou vydal na biologickou olympiádu do Chebu. V pořadí se jednalo o 53. biologickou olympiádu.

autor: Mgr. Petr Jelínek   14. 5. 2019

CLOUD

Ano, může být nebezpečný a ví o nás skoro všechno. Správně, i internet byl také jedním z témat prezentace, která se uskutečnila 26. 4. 2019 čtvrtou hodinu v učebně fyziky pod vedením Lukáše Karbana.

autor: Mgr. Petr Jelínek   14. 5. 2019

Přednáška o bezpečnosti na internetu

Dne 20. 3. 2019 naši školu navštívil pan Lukáš Karban, který se profesně zabývá IT a počítačovými sítěmi, aby nás informoval o efektivních způsobech, jak chránit svá data na internetu.

autor: Mgr. Petr Jelínek   28. 4. 2019

Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji dne 16. 4. 2019 volno pro žáky Gymnázia Aš z provozních důvodů.

autor: Mgr. Petr Jelínek   10. 4. 2019

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo

Dne 20. března 2019 se v Sokolově konalo Krajské kolo zeměpisné olympiády. Soutěž byla již tradičně rozdělena do tří částí. Na každou z nich byl vyměřený čas 60 minut.

autor: Mgr. Petr Jelínek   2. 4. 2019

Pohár předsedy Františkových Lázní

Dne 14. 3. 2019 se naše “klasická” skupina vydala na soutěž Ovov. Ovov lze nazvat také jako pětiboj. Soutěží se v hodu medicimbálem, běh 2 minuty, 2 minuty skok přes švihadlo, 2 minuty leh-sed a trojskok.

autor: Mgr. Petr Jelínek   2. 4. 2019

Okrskové kolo v basketbalu

Dne 7. 3. 2019 se sportovci z mladšího gymnázia vydali do hazlovské tělocvičny zúčastnit se školního kola v basketbalu. Přihlášeny byly školy: Hlávkova, ZŠ Hranice, ZŠ a MŠ Hazlov a naše Gymnázium Aš.

autor: Mgr. Petr Jelínek   1. 4. 2019

Výstava obrazů

Dne 15. 3. 2019 se třída sekunda přesunula do muzea Zámeček. Tady probíhala výstava obrazů malířky Kateřiny Piňosové s názvem Les ve mně.

autor: Mgr. Petr Jelínek   1. 4. 2019